Новини Събития

Децата ще пътуват без декларация в Шенгенското пространство

   
Децата ще пътуват без декларация в Шенгенското пространство

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, директорът на ГДГП Антон Златанов и главният секретар на МВР Живко Коцев посетиха Летище София, за да се запознаят с техническата готовност на гранична полиция за прилагане на шенгенските процедури, които влизат в сила от 31 март.

След тази дата родителите, които пътуват с децата си без другия родител, няма да се налага да представят нотариално заверена декларация за страните в Шенген. Онези, които не желаят децата им да напускат територията на България, ще трябва да удостоверят решението си чрез акт на районните съдилища.

"Това са европейски правила за държавите - членки на Шенген. Който лети за тези държави със своето дете, там няма да извършваме граничен контрол и гранични проверки, т.е. за там не са необходими декларации", каза Антон Златанов - директор на "Гранична полиция".

Вътрешният министър отново потвърди заявения ангажимент охраната на границата да продължи по начина, по който се извършва и до момента.