Събития

Къщата-музей на Иван Вазов в Сопот ще бъде обновена

   
Къщата-музей на Иван Вазов в Сопот ще бъде обновена

Нова визия се подготвя за къща-музей „Иван Вазов“ в Сопот. Обновяването на музея на народния поет ще стане факт след реализацията на проект, за чието изработване вече има обявен конкурс от фондация „Америка за България“ в партньорство с Община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“. Целта на конкурса е да осигури достойно бъдеще на музея, като наред с необходимия спешен

ремонт на сградата, отдаде заслужена почит към живота и творчеството на патриарха на българската литература, и предложи на посетители от различни възрасти незабравимо образователно преживяване, в съответствие с водещите световни музейни стандарти. 

Обновлението ще обхване експозиционната зала на музея, заяви неговата директорка д-р Борислава Петрова

Проектите, които ще бъдат оценени като успешни, трябва да пресъздадат исторически достоверно атмосферата на възрожденската епоха и нейния неповторим колорит,

да разкажат увлекателно за живота и делото на Иван Вазов и за историята на Вазовия род, като използват цялата палитра от съвременни артистични и технологични похвати и средства.

Целта на конкурса е да издигне ролята на Къща музей „Иван Вазов” като средище за образование на деца и възрастни, за опазване на българското литературно и историческо наследство и за популяризирането му в световен мащаб.

По поръчка на Община Сопот, архитектурно студио VAMOS е изготвило архитектурен проект, съгласуван и одобрен от всички необходими институции, включително НИНКН и Министерство на културата, каза още д-р Борислава Петрова. Ако са необходими промени, за които нормативно се изисква одобрение, разрешение или съгласуване, те следва да бъдат одобрени, разрешени или съгласувани по предвидения ред, като по възможност промените следва да са с минимално въздействие и да отчитат културната и историческа стойност на обекта.

Идейният проект трябва да е съобразен с посетители от целевите групи, които са ученици на възраст между 11 и 14 години (5-8 клас), ученици на възраст 7-10 години (1-4 клас) и семейства с деца и хора от различни възрасти. В допълнителна целева група са посочени постоянно или краткосрочно пребиваващи чуждестранни граждани и чуждестранни туристи

Съдържанието на музея трябва да е представено на български и на английски език (с опция за добавяне на други чужди езици).

Победителят в конкурса поема ангажимент за реализация на идейния проект с допълнително финансиране от Фондация „Америка за България” . Наградният фонд, който „Америка за България“ отпуска за провеждането на този конкурс е в размер на 50 000 лева, а според класирането им проектите ще оценени съответно за 1-во място: 25 000 лева с ДДС; 2-ро място: 15 000 лева с ДДС;3-то място: 10 000 лева с ДДС.