Видео

Намерихме бързо общ език с министър Милошев

   

Евтим Милошев вникна в нашите проблеми, което може да доведе до резултати за краткото време на служебното правителство. Това каза Румяна Любенова, член на УС на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма". Интервюто взе Мирослав Иванов, а видеото е на "Блумакс студио.