Новини Събития

Музей на планината и хората в Банско вече посреща гости

   
Музей на планината и хората в Банско вече посреща гости

Музей на планината и хората вече посреща гости в град Банско. В музея има и постоянно изложение на местни традиционни занаяти. Музеят беше открит от кмета на Банско Стойчо Баненски в присъствието на представители на туристическия бранш, общественици и граждани.  

Проект "Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“ е финансиран със средства, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи", както и собствени средства от община Банско. Общата стойност на проекта е 372 504 лева, 43,7 % от които са безвъзмездна финансова помощ по програмата, а останалите 56,3% са собствено финансиране от Община Банско. 

Реализирането на музея е отдавнашно желание на ръководството на общината и жителите на Банско, сподели по време на откриването кметът Баненски. Това е място, където по атрактивен и модерен начин ще бъдат представени уникалните природни дадености, културно-историческото наследство и местните традиции на планинския град, каза той. 

Новооткритият музей на планината и хората е съвършено различен от традиционните музеи. В него са използвани съвременни технологии, чрез които посетителите могат да се докоснат до Пирин планина. Огромният макет на планината се намира под стъклен под, върху който е възможно да се ходи. Предвидени са интерактивни преживявания на посетителите, с които те ще навлязат във виртуална разходка в историята, географията и изкуството на района. За иновативното оформление са използвани 2D и 3D технологии, мулти-медийни прожекции, интерактивни елементи, звук и светлина. 

Предвиденото постоянно изложение, което е поставено в музея, ще позволи на туристите да се докоснат до съхранените местни занаяти. Освен това, така ще се осигури възможност на местните дърводелски и други производители за връщане към традиционните занаяти, предметите от които да се реализират на местния пазар. Със свои произведения и щанд ще се включат и хора в неравностойно положение, които ще предлагат изработени от тях сувенири. 

Интересната като архитектура сграда на Дома на изкуствата, където се помещава новият Музей на планината, предлага много големи възможности за реализиране на различни функционални идеи. 

"От Община Банско тепърва ще я изпълваме със съдържание, така че вратите ѝ винаги да бъдат отворени за жителите и гостите на нашия град“, подчерта кметът Стойчо Баненски.