Събития

Пътуванията на българите в чужбина през март са нараснали с почти 20%

   
Пътуванията на българите в чужбина през март са нараснали с почти 20%

Българите рязко са увеличили пътуванията си в чужбина през март, като в сравнение с предходната година те са нараснали с 19.1% до общо 679.1 хил. С най-голям ръст са пътуванията за гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - с 29.5%, тези за почивка и екскурзия са се увеличили с 18.6%. Тази служебна цел намаляват с 3.6%. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Най-голям брой пътувания са осъществени към: Турция - 194.0 хил., Гърция - 117.1 хил., Румъния - 66.6 хил., Сърбия - 58.3 хил., Северна Македония - 36.1 хил., Германия - 33.0 хил., Австрия - 24.9 хил., Франция - 20.5 хил., Италия - 18.3 хил., Обединеното кралство - 17.9 хиляди.

Посещенията на чуждени в България през месеца растат с по-малко - със 7.2% до общо 756.5 хил. Има ръст в посещението по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели. Транзитните преминавания през страната са 33.3% (251.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. 

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.7% от общия брой чужди граждани и достига 375.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37.4%, и Гърция - 30.8%.

Сред държавите извън ЕС най-много са посещенията от Турция - 150.9 хил., или 48.6% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са направили гражданите от: 

Турция - 150.9 хил.
Румъния - 140.5 хил.
Гърция - 115.7 хил.
Украйна - 56.1 хил.
Сърбия - 46.3 хил.
Германия - 30.2 хил.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 50.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.5%, и със служебна цел - 14.1%.