Новини Хотели

Туризмът в Пловдив набира скорост, приходите с над 22% ръст

   
Туризмът в Пловдив набира скорост, приходите с над 22% ръст

Туризмът в Пловдив продължава да набира скорост и е напът да стигне предепидемичните си нива. За това говорят последните данни на Териториално статистическо бюро – Юг. Приходите от нощувки през март 2024 г. достигат 8.4 млн. лв., като от български граждани те са 6.8 млн., а от чужди - 1.6 млн. лева. В сравнение с март 2023 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 22.2%, съответно от български граждани - с 24.8%, а от чужди граждани - с 12.3%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през предходния месец се увеличават спрямо март 2023 година с 13.5% и са 55.9 хиляди.

През март 2024 г.  най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са от Гърция - 20.3%, Турция - 20.0%, Германия - 7.6%, САЩ - 5.4% и Италия - 4.5%. През март 2024 г. в областта са функционирали 239 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с март 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 5.3%, а легловата база в тях има ръст от 4.5%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март е 29.6%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 39.0%, следвана от тези с 3 звезди - 28.3% и с 1 и 2 звезди - 21.8%. Заетостта на леглата се увеличава спрямо март 2023 г. с 2.3 процентни пункта. Увеличение има в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 2.5 процентни пункта, в местата за настаняване с 3 звезди - с 2.2 процентни пункта и при тези с 4 и 5 звезди - с 3.2 процентни пункта.