Новини Събития

Качествената туристическа услуга за потребителите изисква професионална квалификация

   
Качествената туристическа услуга за потребителите изисква професионална квалификация

За да предоставят качествено заплатените от туристите услуги, екскурзоводите, с които туроператорите и/или туристическите агенти сключват договори за осъществяването на своята дейност, трябва да притежават необходимата квалификация. Един професионалист се изгражда с получаването на съответното образование и практическа подготовка, което се удостоверява с успешно положени изпити и издаването на документи за притежаването на въпросната квалификация от легитимни органи.

Позицията е на онлайн платформата „Ние, потребителите“, а повод за нея стана дебатът около „новите“ правила за екскурзоводите и изискванията за тяхната професионална квалификация.

По смисъла на Закона за защита на потребителите туроператорите и турагентите са търговци и поради това те са длъжни да прилагат единствено практики, които не противоречат на изискването за добросъвестност и професионална компетентност. Съгласно ЗЗП, "добросъвестност и професионална компетентност" е степента на специални познания, умения и грижи, които може да се очаква да бъдат притежавани и проявени от търговеца спрямо потребителя съгласно почтените пазарни практики и/или принципа за добросъвестност в сферата на дейност, упражнявана от търговеца.

Следва да се има предвид, че някои от оплакванията на туристите при организирани пътувания с обща цена са свързани именно с непрофесионалната работа на екскурзоводите.

Само преди дни до „Ние, потребителите“ бе изпратена жалба от потребители, които са останали недоволни от липсата на езикови познания и информация за забележителностите при пътуване по програма: Виетнам – Камбоджа.

Потърпевшите туристи споделят, че в офертата за пътуването изрично е посочено, че пакетната цена включва „Водач, който ще пътува с групата по време на цялата екскурзия и ще превежда на български език.“

„С групата бе изпратен водач със слабо владеене на английски език и без преводачески умения. Дамата не познаваше страната, нямаше базови познания за региона и не беше запозната с програмата. Без опит, образование и познания, необходими за подобна позиция. Тя самата призна пред нас, че не говори добре езика и става сутрин в 5 часа, за да чете за предстоящите забележителности.“, гласи оплакването.