Събития

Витоша ски излезе с концепция за инвестиция от 100 млн. евро в 3 лифта, по-големи писти и изкуствен сняг

   
Витоша ски излезе с концепция за инвестиция от 100 млн. евро в 3 лифта, по-големи писти и изкуствен сняг

От "Витоша ски" представиха концепция за развитието на Витоша - "Визия Витоша 365". В документа е записано, че през следващите между 2 и 6 години в развитието на планината ще бъдат вложени повече от 100 млн. евро.

Сред стратегически цели са на първо място превръщането на Витоша в "гореща точка" за зимен туризъм, следват усилия в посока летен туризъм и като краен резултат курортът би трябвало да се превърне в еталон за приобщаващ и устойчив туризъм.

Първата фаза включва цялостно обновяване и инсталиране на инфраструктура за правене на сняг, като се споменават Симеоновският лифт, седалкови лифтове, влекове, рекултивация на ски писти, използване на ВЕИ енергия, нови паркинги, обслужваща инфраструктура за снегоутъпкващи машини и други, пише БТА.

Втората фаза предвижда по-нататъшно разширяване на писти и ресторанти, като са включени Драгалевският и Княжевският лифт, влекове, кулинарна инфраструктура и ако е нужно - допълнителна довеждаща инфраструктура.

В третата фаза е записано развитието на авангарден целогодишен курорт, в който са включени кабинков лифт - Княжево - Копитото - Ветровала, велосипедни пътеки и хайкинг маршрути.

За да се осъществят тези планове, от "Витоша ски" предвиждат извършването на концептуално проучване, очакват адаптация на нормативната рамка, промени в плана за управление на Витоша, представяне на технически проект и получаване на разрешение за проект, ОВОС, създаване на подробен устройствен план и изпълнение на предварително заложените фази в проекта.

Сред факторите, които биха попречили или забавили проекта, от "Витоша ски" изтъкват липсващото доверие в курорта, проблеми в текстове в Закона за горите, изтекъл през 2015 година план за управление, липса на зониране и устройствено планиране от страна на Столична община, както и липса на стратегическа визия за бъдещото развитие на Витоша.

А докато позицията беше тиражирана, все още общинските съветници спореха кой е виновен по време на извънредно заседание на Столичния общински съвет, посветено именно по темата за спирането на лифтовете на Витоша. СОС се събра и за изясняване на обстоятелствата в периода 2007-2024 г., довели до постоянното спиране на работата на всички въжени съоръжения, осигуряващи достъпа от София до планината. 

По време на заседанието от различни политически сили упрекнаха ръководството на СОС защо не е поканило представител на "Витоша ски" на изслушването, в което участваха всички заинтересовани и отговорни страни, като Природен парк Витоша, МОСВ, МРРБ и Агенцията по горите.