Анализи Новини

Туризмът и свързаните с него сектори в ЕС са давали работа на над 11 милиона души през 2021 г.

   
Туризмът и свързаните с него сектори в ЕС са давали работа на над 11 милиона души през 2021 г.

През 2021 г. 11,3 милиона човека в ЕС са били заети в икономически дейности, свързани с туризма, макар и не непременно разчитащи само на туризма. Сред тях 6,8 милиона са работили в хранително-вкусовата промишленост, 2,1 милиона - в сектора на настаняването, 1,8 милиона - в транспорта и 400 000 - в туристическите агенции и туроператорите, съобщи европейската статистическата агенция Евростат на официалната си страница.

Трите индустрии, които разчитат почти изцяло на туризма (настаняване, туристически агенции/туроператори и въздушен транспорт), са давали работа на 2,8 милиона души.

Туристическите дейности са осигурявали заетост на повече жени, отколкото мъже. През 2023 г. сред заетите в избрани туристически сектори 57,6 на сто са жени, или с 21,2 процентни пункта повече, отколкото в общата нефинансова бизнес икономика (36,4 на сто).

Делът на заетостта на непълно работно време в туристическите индустрии (21,3 на сто) е с 6,1 процентни пункта по-висок от този в общата нефинансова бизнес икономика (15,2 на сто).

Туристическите дейности се привлекли малко по-висок дял от по-младата работна сила, с 11 на сто от работниците на възраст от 15 до 24 години, в сравнение с 9,0 на сто за нефинансовата бизнес икономика.

През 2023 г. делът на хората с по-ниско образование в туризма е 20,2 на сто, което е близко до дела за цялата икономика (18,9 на сто).

Чуждите граждани представляват 15,9 на сто от работната сила в туристическата дейност (7 на сто от други страни от ЕС и 9 на сто от страни извън ЕС), с 5,3 процентни пункта повече, отколкото в общата нефинансова бизнес икономика (10,6 на сто).

Вероятността за временен трудов договор е с 8,8 процентни пункта по-висока в туризма, отколкото в общата нефинансова бизнес икономика (20,8 срещу 12,0 на сто от заетите).

По същия начин, делът на новите служители, които заемат текущата си работа за по-малко от една година, също е по-висок в туризма, отколкото в нефинансовата бизнес икономика като цяло (23,1 срещу 14,8 на сто).