Новини Хотели

Новите правила за пакетни пътувания застрашават конкурентоспособността на хотелите

   
Новите правила за пакетни пътувания застрашават конкурентоспособността на хотелите

Професионалистите в туризма в ЕС призовават Европейския парламент и Съвета да преразгледат актуализираните изменения на Директивата за пакетните туристически пътувания (PTD), приети миналата година, като твърдят, че в тях е нарушен балансът между защитата на потребителите и конкурентоспособността на хотелите. HOTREC добави, че е от решаващо значение да се осигури икономическа устойчивост на хотелите, като същевременно се защитят правата на потребителите.

Основните опасения, изтъкнати от Асоциацията, включват предложеното правило за тричасов пакет, за което тя твърди, че не внася яснота; разпоредбите за авансово плащане трябва да останат в B2B договорите, за да се избегнат ограниченията на паричните потоци; изискване към хотелиерите да възстановяват сумата за отменени услуги в рамките на седем дни, което е „непрактично“; и накрая, ваучерите могат да бъдат жизнеспособна алтернатива на възстановяването на средства, но е „неразумно да се изисква автоматично възстановяване след изтичане на периода на валидност“.

Миналия месец доставчиците на пътнически и туристически услуги също призоваха ЕС да преразгледа предложените изменения с аргумента, че новите промени могат да „дестабилизират деликатния баланс на европейската туристическа екосистема“:

„Изключително важно е да се гарантира, че всички нови разпоредби не само подобряват защитата на потребителите, но също така подкрепят растежа и устойчивостта на туристическия сектор, който играе решаваща роля за икономическия просперитет на Европа“.