Новини Събития

Турското село Бирги ще се превърне в зелена дестинация

   
Турското село Бирги ще се превърне в зелена дестинация

Историческото село Бирги в провинция Измир, Турция, ще се превърне в „зелена“ дестинация по проект на SENTRUM (Център за туристически практики, базирани на устойчива енергия). Проектът ще се осъществи със съдействието на Програмата на ООН за развитие (UNDP), Министерството на туризма и културата на Турция, Агенцията за насърчаване и развитие на туризма в Турция (TGA), турският университет „Сабанчи“ и енергийната компания Enerjisa Enerji.

Проектът SENTRUM се стреми да превърне малки села в устойчиви „зелени“ дестинации, да се опазят местните културни и природни ценности, както и да се стимулира туризмът, базиран на общността. С помощта на енергийно ефективни практики и възобновяема енергия, се цели да се покрият международните критерии за устойчиви дестинации на всяко място, където се изпълнява този проект. Той е иницииран в турската община Айвалък (Ayvalık) – с. Кючуккую (Küçükköy) и продължава да привлича интерес и подкрепа от бизнеси и институции.

В село Бирги, което през 2021 г. получи наградата „Най-добра дестинация за селски туризъм“ от Световната организация по туризъм (UNWTO), ще бъдат осъществени редица дейности от екипите на SENTRUМ. Някои от активностите, които предстоят е да бъдат проведени проучвания за развитие на капацитета на местността, приложения на възобновяема енергия и стратегии за устойчив туризъм, като ще бъдат организирани и обучения за местните хора и заинтересованите страни. Една от емблематичните обществени сгради в селото ще бъде превърната в „зелена“ сграда чрез обновяване на енергийната ѝ инфраструктура, ще бъдат подготвени маршрути, ориентирани към дестинацията, и ще бъде създадена станция за електронно зареждане.

Проектът ще постави началото на трансформацията на Бирги като дестинация, покриваща критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC). Ще бъде извършена оценка на климатичните рискове, за да се определят заплахите и мерките за адаптация, засягащи настоящето и бъдещето на туристическата дестинация. Освен това ще се анализира броят посетители, които селото може да приеме, за да се избегне натиск върху социалното, природното и културното наследство, и ще се създаде стратегия за подобряване на имиджа и маркетинга на Бирги. В допълнение, ще се извърши анализ на текущото състояние на местността, ще се разработят планове за действие и ще се проведат дейности за развитие на капацитета по въпроси като равенството между половете, пригодността за заетост на жените и младежите, както и възможностите за стаж за ученици от професионални гимназии и университети по туризъм. Освен създаването на пешеходни и велосипедни алеи, се планира и насърчаването на природосъобразния транспорт и провеждането на енергийни одити в местата за настаняване и обществените сгради.