Новини Транспорт

Анелия Маринова е първият български представител в ръководството на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС

   
Анелия Маринова е първият български представител в ръководството на Агенцията за авиационна безопасност на ЕС

Директорът на „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова е първият български представител, който влиза в ръководството на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA).Тя беше избрана за заместник-председател на Управителния съвет на организацията.

Институцията гарантира безопасността и опазването на околната среда в сектора на гражданската авиация в Европа. Една от целите ѝ е осъществяване на прехода към по-екологична авиация. Управителният съвет отговаря за определянето на приоритетите на агенцията, съставянето на бюджета, осъществява надзора в лицензирането и подготвя изменения в регулаторната нормативна уредба.

„Изборът на първия български представител в най-влиятелната агенция за авиационна безопасност в Европа, е признание както за България, така и за професионализма на българската въздухоплавателна администрация“, коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Той изрази убеденост, че българската страна ще допринесе за развитието на въздухоплавателния сектор в Европа, който представлява повече от една четвърт от световната авиоиндустрия.