Събития

Специалист от Лувъра проучва античния некропол на Буджака в Созопол

   
Специалист от Лувъра проучва античния некропол на Буджака в Созопол

Специалист от Лувъра проучва античния некропол на Апалония. Д-р Александър Баралис от музей "Лувър" във френската столица Париж работи на терен съвместно с гл. ас. д-р Теодора Богданова от Националния археологически институт с музей при БАН и Димитър Недев - директор на "Музеен център" - Созопол.

Спасителни проучвания текат на територията на античния некропол на Аполония, който е датиран V – III век пр. Христа и се намира в местността "Буджака" в Созопол. Този участък е частично проучен през 2005 г., когато се откриват няколко интересни гробни комплекса от V – IV век пр. Хр., между които - скелетни останки на мъж от IV век пр. Хр. в черепа на който е поставена колективна монетна находка, съобщи за "Черноморие БГ" директорът на "Музеен център" - Созопол Недев. 

През настоящата година разкопките са подновени с оглед цялостното проучване на терена. Разкрити са 25 гробни комплекса, предимно погребения извършени в обикновени гробни ями, в които скелетите са положени по гръб с глава предимно на изток, като около тях са поставени гробни дарове, предимно съдове за благовония (лекити). Върху гробните ями или в страни от тях са засвидетелствани депозити от съдове, предимно кани с пробити дъна (т. нар. тризни), които свидетелстват за постпогребалните обряди. Установено е, че нарушената цялост на съдовете и пробиването на дъната им е извършвана умишлено с цел извършване на възлияния.

Един от гробовете е оформен със сарпофаговидно разположени керемиди с печат на производителя - "ΙΦ". Гробният комплекс се датира в края на IV - началото на III век пр. Христа. Скелетните останки ще бъдат подложени на антропологичен анализ от известната българска антроположка доц. д-р Виктория Русева – НАИМ при БАН.

Със съдействието на френската страна в лабораториите на Парижкия университет ще бъдат извършени високо специализирани изследвания на полените, съхранени в гробните насипи, патологичните промени, преотложени върху костите и наличието на паразити, свързани със спецификата на хранителния тракт. Ще бъдат извършени и генетични изследвания за да може да бъдат определени семейните участъци, добавя още Димитър Недев.