Събития

РЗИ не препоръчва къпането в морето край Албена и Кранево заради замърсяване

   
РЗИ не препоръчва къпането в морето край Албена и Кранево заради замърсяване

Аварията на колектора в "Албена", за която официално бе съобщено вчера, макар да е станала още на 4 юни, доведе до препоръка хората да не се къпят на околните плажове. Предупреждението дойде от РЗИ - Добрич, съобщи БТА. РИОСВ - Варна обяви вчера, че замърсяване не е установено, но здравната инспекция допуска, че негативни следствия са възможни.
 
"На този етап считаме, че може да възникне краткотрайно замърсяване на водата за къпане в района на аварията до отстраняването ѝ и има вероятност да настъпи потенциален риск за здравето на населението при ползването. Изпратени са уведомителни писма до концесионерите/наемателите на съответните плажове, с препоръка да се ограничи максимално ползването", се казва в съобщение на РЗИ - Добрич от днес. Визираните плажове са „Кранево-централен“, „Албена“ и „Кранево-юг“. Изчакват се резултатите от взетите проби.

БНР пък съобщи, че аварийното заустване ще започне в понеделник.

Проблемът стана известен вчера - за скъсан тръбопровод, част от колектора на пречиствателната станция край курорта "Албена", съобщи РИОСВ - Варна. От публикацията ставаше ясно, че инспекцията е била уведомена за аварията още на 4 юни, но липсваше обяснение защо инцидентът става публично достояние цели 16 дни по-късно. Разкъсаната част е била на около 3 метра навътре в морето и дълбочина 60 сантиметра, като самият колекторът е разположен под 10-сантиметров слой пясък. Няма замърсяване, твърдеше още РИОСВ - Варна. Но аварията не е малка. Оказва се, че 85 м от колектора са отнесени в морето, открити и извадени от водата са 5 тръби.

Ето съобщението на РИОСВ - Варна:

"На 04.06.2024 г. РИОСВ – Варна е уведомена от „ВиК Добрич“ АД, че е нарушена целостта на тръбопровод в прибойната зона на плажа. Тръбопроводът е част от колектора за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Албена“ в Черно море. Колекторът е изграден от етернитови тръби. Нарушаването на целостта на заустващия колектор е на около три метра навътре в Черно море на дълбочина около 0,6 метра, като колекторът е разположен под 10-сантиметров слой пясък.

На следващия ден е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, БД „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна. Взети са водни проби от пречистените отпадъчни води на изход от ПСОВ „Албена“ и от морските води. Резултатите на пречистените отпадъчни води от ПСОВ „Албена“ по показатели неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор са под индивидуалните емисионни ограничения в издаденото Разрешително за ползване на воден обект.

Вследствие на предприети действия от ВиК дружеството, на 17.06.2024 г. се установява, че участък с дължина приблизително 85 м от колектора е отнесен в морето, като са открити и извадени 5 броя тръби".

Случаят напомня за аварията във Варненско езеро през 2019 г. За скъсания тръбопровод обществеността узна пак късно (макар след доста по-дълъг период), а след аварията предстояха избори (местни, а не както сега национални и европейски).