Новини Събития

Близо 7 милиона чуждестранни туристи посетиха Истанбул за 5 месеца

   
Близо 7 милиона чуждестранни туристи посетиха Истанбул за 5 месеца

Истанбул, един от важните центрове на световния туризъм, посрещна близо 7 милиона чуждестранни туристи през първите 5 месеца на годината.

По данни на министерството на културата и туризма броят на чуждестранните туристи посетили Истанбул през първите 5 месеца на годината, се е увеличил с 10,31 % в сравнение със същия период на предходната година.

Истанбул е посрещна 1 678 832 чуждестранни туристи през месец май, което е увеличение от 11,48% в сравнение със същия месец на предходната година.

През месец май на настоящшата 2024 година най-много туристи в Истанбул са пристигнали от Руската федерация- 176 702 души, Германия е на второ място със 140 214 туристи, САЩ са трети с 90 318, а Иран е четвърти с 84 587 туристи. През разглеждания период от Великобритания са пристигнали 80 052 туристи, от Франция 66 170 туристи и от Саудитска Арабия 57 071.