Новини Турагенции

Разходите на IATA агенциите в България ще намалеят с до 45%

   
Разходите на  IATA агенциите в България ще намалеят с до 45%

С между 10 и 45% ще намалее размерът на предоставяните обезпечения на българските IATA агенциислед 01.09. 2024 след промяна в локалните параметри за пазар България. Това съобщи по време на 23-та годишна среща на АБТТА Елена Иванова, Търговски директор на Юзит Калърс и член на АБТТА. Решението е било прието след обсъждане на APJC (Agency Programme Joint Council ) - местната структура, съставена от агенции - членове на АБТТА и авиокомпании, представени на българския пазар; 

Промените обхващат локалните финансови критерии и срокове за разплащане на пазар България и са били гласувани единодушно и от PAConf IATA, с което са потвърдени и влизат в сила от 01.09.2024 год. Новоприетите промени са благоприятни за всички агенции в България и ще се отразят в 2 аспекта. Първата промяна касае намаляване на срока за плащане към IATAот 10 на 8 дни, а другата  -  намаляване на размера наобезпечението за всяка агенция в зависимост от нейната категория. 

Още в края на 2023 г. IATA обяви глобалната си инициатива за намаляване на срока на отложено плащане,като постави срок до 1 януари 2026 всички страни да плащат в много по-кратки от настоящите срокове.

Промените ще са най-благоприятни за компаниите с добри финансови отчети (категория А) и напълно отговарящи на условията за членство в IATA. За тях намаляването на сумите за обезпечение биха достигнали до 45%. За всички останали агенции (категория В и С) и новосъздадени агенции, финансовата тежест ще бъде с до 10% по-малка, поясни Елена Иванова. 

За да се възползват от тези облекчени условия, IATAагенциите ще трябва да поискат от IATA своевременно да бъде преизчислена сумата  за обезпечение след 01.09.2024 год. , след което ще могат да пристъпят към корекция и банковата гаранция или депозит към IATA; 

Това е безспорен успех, постигнат след множество активни  и последователни действия на представители на IATA агенциите в България – членове на АБТТА, от който ще могат да се възползват всички лицензирани агенции и пример как чрез един местен съвет, какъвто е APJC може да се влияе на международните тенденции.