Новини Събития

Не повече от 5% са жалбите в туристическия сектор

   
Не повече от 5% са жалбите в туристическия сектор

Оплаквания за туристически услуги има както от потребители, които са ползвали туристическа агенция, така и от самостоятелно организирали почивката си.Сигналите за нарушения и проблеми в този сектор обаче са не повече от 5% от всички жалби по широк спектър потребителски проблеми. Това каза по  Euronews Bulgaria Габриела Руменова от „Ние, потребителите“. 

Важно за потребителите е да прочетат внимателно офертата – да проверят какво е включено в предложената цена и кои от останалите услуги може да се окажат задължителни и да се наложи да доплатят на място. След това, да прочетат договора и общите условия към него и да преговарят с търговеца, ако забележат дисбаланс между правата и задълженията на двете страни, както и да проследят издадените им ваучери дали съдържат всички предплатени услуги. 

„И ако резервираме с туристическа агенция, също може да възникне проблем. Но какъвто и да е той, с който и да било от предоставящите по веригата различните услуги, се обръщаме към едно лице – представителя на туроператора. То трябва да има необходимата професионална компетентност така да организира процеса, че максимално бързо да бъде преустановено евентуалното нарушение или небрежност от страна на предоставящия услугата търговец.“, обясни Руменова. Тя разказа и за казус с отмяна в последния момент от страна на хотел на направена самостоятелно резервация през платформа за продажби на стоки и услуги. 

„Моят апел към потребителите е, когато избират оферта, да не се водят само по цената, а да сравняват всички компоненти, най-вече тези, които са важни за тях. Например, отиват с малко дете – подходящо ли е мястото за него. Ако са чели отзив на възрастни хора, които искат тишина и спокойствие, това може би е мястото на въпросните хора, но няма да е онова за млада компания, която може да иска да празнува и да се весели“, каза още Руменова.  

По нейните думи, на пръв поглед може да изглежда, че ползването на услугите на турагенции е по-скъпо, но невинаги е така. „Те ползват свои контрагенти, които ангажират много по-рано и затова ползват отстъпки. Така един пакет може да се окаже много по-изгоден, отколкото да си купим всяка една от необходимите ни услуги поотделно. Освен това вече има възможност за сформиране на индивидуални пакети, спрямо нашите потребности. Затова правилният подход е да се сравняват повече и различни възможности.“, добави експертът. 

Проектът „Ние, потребителите“ е некомерсиална платформа за информация, коментари, съвети и безвъзмездна взаимопомощ от граждани на граждани по широк спектър потребителски теми. Фокусът е върху практиките, за да знаем не кой, а какво прави и да сме по-подготвени при срещата с вече познати ни от диалога прийоми на търговци.

Страницата дава поле за обсъждане на лични и актуални потребителски казуси, новини и събития, свързани с потребителските права и тяхното реализиране. Целта е подобряване на познанията в тази област и на подготовката и увереността на хората за реакция, както в моменти на опити да бъдат подведени от некоректи търговци и доставчици на стоки и услуги, така и ако вече са станали жертва на нарушения и нелоялни практики в търговската мрежа, онлайн пространството и навсякъде, където са в ролята си на потребители.

Когато не успяваме да се справим сами, ще сезираме компетентните органи за оказване на помощ!