Общи условия

І. Отношения с авторите
1. TravelNews.bg не носи отговорност за съдържанието и изказаните мнения на външните автори, които отговарят на Общите ни условия.
2. TravelNews.bg не предоставя данни на потребителите си на трети лица (включително и IP-адрес)
4. Външни автори могат да изпращат текстови материали, снимки, видео или аудио файлове на посочената електронна поща на TravelNews.bg. Редакцията преценява дали ще бъдат публикувани. Редакцията не носи отговорност за статии на външни автори.

ІІ. Авторски права
1. Със самия факт на изпращането на текстовия материал, снимките, аудио или видео файловете авторите декларират, че същите преди това не са предоставени за използване на трето лице и се ангажират, че няма да ги предоставят на трети лица докато TravelNews.bg не изрази отношение дали ще ги използва.
2. Фактът на изпращането обективира и желанието на автора да предостави авторските си права върху съответния материал именно на TravelNews.bg.
3. TravelNews.bg преценява дали да придобие тези права, което обстоятелство настъпва с публикуването им. За взетото решение редакцията не дължи изрично уведомяване на автора. Ако не последва публикация в двуседмичен срок, такава е отказана.
4. Получени материали с непосочени имена или при липса на идентифициращ автора знак автоматично стават собственост на TravelNews.bg.
5. При публикуване на материал се посочва неговият автор или избраният псевдоним в TravelNews.bg.

ІІІ. Съдържание
В TravelNews.bg няма да бъдат публикувани материали на външни автори, които нарушават следните изисквания:
1. Съдържат нецензурни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа
2. Порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права на Република България
3. Лични данни според Закона за защита на личните данни.