Увеличават се пътуванията на българи в чужбина

  21 Февруари 2020, 19:16     0
През четвъртото тримесечие на 2019 година 1,302 милиона български граждани са реализирали туристически пътувания у нас и в чужбина, което представлява ръст от 18,9% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо третото тримесечие на изминалата година броят на реализираните туристически пътувания намалява с над 400 хиляди, но трябва да се има предвид, че периодът между юли и септември е винаги най-силният за туризма летен "отпускарски" сезон. Преобладаващата част от българите, или 81,1%, са пътували през последните три месеца на 2019 година само в рамките на нашата страната, 17,1% - само в чужбина, докато 1,8% са пътували както в страната, така и зад граница. С цел туризъм в края на миналата година най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години - 625,5 хиляди, или 48,0% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава делът на пътуванията в рамките на нашата страна, като най-високо е този дял при лицата на възраст между 25 и 44 години - 86,7% от пътувалите в тази възрастова група. По отношение на пътуванията в чужбина най-голям е бил делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години (24,3% от пътувалите в съответната възрастова група). По-голяма част от туристическите пътувания на лица на възраст 15 и повече навършени години са били с цел "посещение на близки" (47,0%), докато тези, реализирани в чужбина, са били с цел "почивка и екскурзия" (54,9%). Относно структурата на разходите при различните видове пътувания, с най-голям дял в страната са тези за храна (39,7%), докато в чужбина са разходите за транспорт (33,9%). През четвъртото тримесечие на годината средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 172,07 лева в страната и 545,65 лева в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 167,84 лева в страната и 1063,79 лева в чужбина, показват данните на НСИ.

коментари

Добави своя коментар