Новини Турагенции

Община Варна ще харчи 370 000 лв. за пътувания

  17.04.2021 12:16  
Община Варна ще харчи 370 000 лв. за пътувания

Община Варна обяви обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети при пътувания в страната и в чужбина за нуждите на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея. Това видя TravelNews в регистъра на обществените поръчки. Прогнозната стойност е 370 350 без ДДС за 36 месеца. Оферти са подали само три компании и обичайни играчи в бранша - „България ер“ АД, „Клио травел“ ООД и „Атлас травел“ ЕООД.

Изпълнителят ще бъде избран по методика на икономически най-изгодната оферта. Критериите са съвкупност от следните показатели:

– Отстъпка от цената на самолетния билет, без летищни такси, такси „Сигурност“ и други такси, свързани с въздушния превоз и установени от местното законодателство по всяка дестинация - тежест – 30%

- Брой закупени билети от Възложителя, при достигане на който участникът предоставя на Възложителя по един безплатен самолетен билет - тежест – 10%

- Цена за издаване на самолетен билет (такса обслужване) - тежест – 25%

- Цена за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за нискотарифни авиокомпании - тежест – 25%

- Процент отстъпка от крайната обща стойност на самолетните билети за група от 10 (десет) и повече пътника - тежест – 10%

Конкретни възлагания на избрания изпълнител ще се осъществяват чрез заявка, изготвена от длъжностно лице при Община Варна в рамките на планираните в бюджета средства. Количеството и обемът на заявките за осигуряване на самолетни билети се определя съобразно конкретните възникнали нужди. Заявките се подават писмено по електронна поща от длъжностното лице, натоварено с организацията на пътуването. При възникване на необходимост от осигуряване на самолетни билети, длъжностно лице от Община Варна, организатор на пътуването, подготвя до Изпълнителя заявка. В заявката се определят изисквания за предстоящото пътуване, неговите особености, времетраене, данни за пътуващите, място и друга изходна информация, необходима за добрата организация. В заявката се посочват и данните за издаване на фактура (данни на съответния заявител от Община Варна). Заявката се изпраща до Изпълнителя по електронна поща.

В срок до 3 (три) часа след получаване на заявката Изпълнителят изпраща отговор на заявителя, в който предлага минимум два варианта за реализиране на пътуването. Поне един от вариантите трябва да бъде за директен полет, когато е приложимо, а останалите – с най-кратки и икономически най-изгодни маршрути, с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации. В отговора се посочват авиокомпания, клас, маршрут, часове на пътуване, престой, цена на авиокомпанията превозвач, всички такси и крайна цена. Възложителят, в лицето на съответния заявител, си запазва правото да избере вариант, като потвърди заявката или откаже възлагането й в случай че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.

При извънредни обстоятелства (спешна заявка) срокът за отговор е до 30 минути, а начинът на изпълнението й да бъде изцяло съобразен с изискванията на възложителя за конкретното пътуване. Възложителят, в лицето на съответния заявител, потвърждава заявката или я отказва писмено, включително по електронна поща, в срок до 48 часа, считано от получаване на предложените от Изпълнителя вариантни решения за пътуването. В случай че Възложителят не отговори в посочения срок, се счита, че предложението не е прието. При извънредни обстоятелства (спешна заявка) срокът за потвърждение е 1 (един) работен ден. В срок от 1 (eдин) работен ден, считано от потвърждаване на заявката от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да издаде заявения самолетен билет.

Мирослав Иванов