Турагенции

И туроператорите се оплакаха от Стела Балтова заради променени правила в помощите

  21.06.2021 09:25  
И туроператорите се оплакаха от Стела Балтова заради променени правила в помощите
Павлина Илиева и Георги Рачев

Зам.-министър Даниела Стоева обяви пред TravelNews, че няма промени в правилата

След хотелиерите, вече и туроператорите се оплакват от служебния министър Стела Балтова пред премиера и президента. За недопустима и противозаконна смяна на правилата за финансиране на туризма, алармираха от Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА). В писмо до президента Румен Радев и служебния премиер министър Стефан Янев, изпратено днес, двете организации сигнализират за неуместната промяна на закон с подзаконов нормативен акт. Става въпрос за обнародваното на 18 юни т.г. Постановление №197 на МС, което определя условията, критериите, реда и размера за разпределение на 16.5 млн. лв., които ще се предоставят на туроператори да възстановят вземанията на клиенти за неосъществени техни пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.

Експертите на двете организации са изумени

от недопустимата и непрофесионална подмяна на философията и реда за финансиране, установен от чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. , и за преодоляване на последиците на основание чл. 26а, ал. 4 от същия закон. Те считат че в абсолютно нарушение на разпоредбите на закона, в постановлението е записано, че средствата „се разпределят пропорционално до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот за всеки кандидат в размер до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума на клиенти за неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и не повече от стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., като са налице едновременно следните обстоятелства:

- Kъм 5 април 2021 г. туроператорът да е осчетоводил дължимата сума към съответния клиент като такава за неосъществени пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., и

- Kъм 5 април 2021 г. дължимата сума към съответния клиент представлява невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги на туроператора по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и

- Kъм 5 април 2021 г. туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства за пълно възстановяване на дължимата сума към съответния клиент за неосъществено пътуване в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Двете организации са категорични, че изброените три ограничения липсват

в чл. 26а, ал. 3 от ЗМДВИП и дописването им с постановлението представлява „недопустимо нарушение на Закона за нормативните актове и преуреждане на законови разпоредби с подзаконов нормативен акт“. „Условието туроператорът да не разполага с ликвидни средства към 5 април 2021 г., освен че е незаконно и твърде мъгливо, но и предвижда наказателна отговорност при декларирането. Туроператорът няма как да предвиди дали средствата, с които е разполагал към тази дата, са били достатъчни за пълно възстановяване на вземанията на клиентите. Трябва да е имал кристална топка, за да прецени кои задължения да погаси приоритетно тогава и кои да отложи, предвид неясната перспектива пред целия икономически живот в страната“, коментира Павлина Илиева, председател на ОБТ. Тя и колегата и проф. Георги Рачев, заместник-председател на БАТА, настояват за спешна среща с експертен екип на правителството, защото в настоящия си вид обнародваното постановление блокира възможностите за справедливо разпределяне на помощта от 16.5 млн. лв. Двамата са убедени, че в този си вид приетият в средата на месеца норматив обезсмисля предходните усилия и помощи и ще доведе до неплатежоспособност на туроператори.

Зам.-министърът на туризма Даниела Стоева обяви

пред TravelNews, че няма наложени промени, а това са били предвидените условия, за да се гарантира законосъобразно и целево използване на помощта за възстановяване на дължимите към потребителите суми. Според нея туроператорите реагират, защото не са върнали парите към клиентите си от предишната помощ.

От третата организация в бранша - Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) засега запазват мълчание.

Мирослав ИвановАнкета

Ще почивате ли отново на българското Черноморие догодина?


Резултати