Новини Транспорт

Народното събрание тихомълком отряза помощи на 15 авиокомпании

  14.09.2021 16:04  
Народното събрание тихомълком отряза помощи на 15 авиокомпании

Народното събрание тихомълком е прокарало странна поправка на второ четене в актуализацията на бюджета на държавата. Тя се отнася за помощта на българските авиокомпании, като само една може да отговори на условията и да получи безвъзмездна подкрепа. Останалите 15 играчи на пазара няма да получат финансиране. Поправката е внесена от Йордан Цонев от ДПС, който е и председател на комисията по икономическа политика, иновации и туризъм в последния момент по време на нощното заседание на парламента през миналата седмица, съобщиха за TravelNews представители на бизнеса. Тя е подкрепена от парламентарните групи от всички партии.

В актуализацията на закона за държавния бюджет е създаден чл. 109, в който пише, че „(1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, безвъзмездни средства в общ размер до 60 млн. лв. (2) Средствата се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 20 на сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г. (3) Средствата се предоставят при условия и по ред съгласно изискванията на ал. 2, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спизване на правилата за държавни помощи.

На практика гласуваният текст означава, че само „България Еър“ може да получи държавна подкрепа, обясниха представители на бизнеса. Само тя има публични задължения към държавното дружество „Летище София“ ЕАД, които възлизат на над 60 млн. лв. чрез натрупани летищни такси, по данни на Министерството на транспорта. Според тях гласуваните средства от парламента ще отидат изцяло в „България Еър“ и по този начин тя ще може да си погаси задълженията към държавата. Всички останали 15 авиокомпании не могат да получат подкрепа, защото нямат текущо дължими средства към 31 декември 2019 г. Заложените 60 млн. лв. за авиокомпаниите в актуализацията на бюджета идват именно от „Летище София“ ЕАД, които останаха в дружеството след постъпването на парите от предоставянето на обекта на концесия в края на правителството Борисов 3. Сега средствата ще отидат в бюджета на Министерството на транспорта, което ще е администратор на помощта.

Представители от Министерството на транспорта обясниха, че няма как всички средства да отидат в една авиокомпания. Според тях дори националният превозвач ще бъде ощетен, защото по тази мярка не може да получи помощ за редовните линии. Мениджъри на други превозвачи одобряват предложенията и подчертаха, че са добри, и справедливи. Помощите ще отидат пропорционално във фирмите спрямо техните обороти. По този начин се отпускаха пари във всички останали сектори. Авиобраншът се бил разбрал за това на среща с министъра на икономиката Кирил Петков. Самите асоциации от сектора и бизнесът присъствали на срещите в икономическата комисия в парламента. Всички единодушно са се съгласили да бъде взет оборотът за база. 

„Ако е верен гласуваният текст, това означа, че се подготвя най-голямата кражба“, коментира пред TravelNews Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ). Организацията ще изчака да излезе публикуването на актуализацията на бюджета в Държавен вестник. „Със сигурност ще реагираме, защото очакваме тези средства да подпомогнат всички авиокомпании в България. В противен случай голяма част от тях са на ръба на фалита“, каза Иванджиков. Според него пандемията нанесе невиждан в историята негативен ефект върху авиацията в световен мащаб. По думите му обаче България трябва да се опита да запази индустрията и самолетите си. Асоциацията ще сезира премиера Стефан Янев, президента Румен Радев и министъра на транспорта Георги Тодоров.

„България Еър“ възрази остро срещу опитите за неверни внушения, че компанията единствена ще получи безвъзмездна помощ и то в цитирания размер от 60 млн. лв. Според поправката в закона средства в размер на 20% се отдават на база на деклариран приход от отдаване под наем на самолети и реализирани чартърни програми до 2019 година за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг, с каквито всички авиокомпании в България работят. В този смисъл създаването на внушения, че помощ се полага само за „България Еър“ е невярно, некоректно, и може да се счете за нелоялна конкурентна практика, която не подхожда на коректната бизнес среда, в която работят всички авиокомпании на българския пазар, се казва в позиция на националния превозвач.

„България Еър“ категорично опровергава и всякакви твърдения, че дължи публични задължения към държавното дружество „Летище София“ ЕАД, които възлизат на над 60 млн. лв. чрез натрупани летищни такси. Считаме за недопустимо създаването на манипулативни твърдения по адрес на националния превозвач от страна на настоящия председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков. Освен че той е в явен конфликт на интереси с авиационната група на „България Еър“ по течащо дело за 3 млн. лв., което е завела срещу него, е възмутително, че като представител на най-голямата авиационна браншова организация в България използва медийни изявления за атаки срещу доброто име на авиокомпанията.

Мирослав Иванов