Събития

България и Алжир ще развиват сътрудничеството в туризма

   
България и Алжир ще развиват сътрудничеството в туризма

Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Н.Пр. Байа Бенсмаил, посланик на Алжирска демократична и народна република у нас.
„България и Алжир са в много добри отношения. Тази година честваме 60 години дипломатически отношения между двете държави. По последни данни, стокообменът между нас е нараснал с над 55% на годишна база, което показва, че двете страни поддържат все по-активни отношения помежду си“, заяви министър Димитров.
Министърът отбеляза приоритетните сфери на сътрудничеството в културно-историческия, балео и СПА туризма и очерта основни параметри на съвместната работа. Той подчерта, че България е втора по брой на минералните извори след Исландия в Европа и предлага висококачествен комбиниран туристически продукт.
Н. Пр. Байа Бенсмаил отбеляза, че Алжир притежава голям потенциал, свързан с туристическия сектор. Между България и Алжир има сключено споразумение в областта на туризма, което ще е предпоставка и за двете държави да работят по-усилено върху неговото реализиране. 
Посланикът покани представители на министерството и българския туристическия бизнес да присъстват на предстоящото туристическото изложение „Международен салон по туризъм и пътувания“, което ще се състои след месец в Алжир.
На срещата беше обсъдена възможността за обмяна на опит и съвместната работа в сферата на популяризирането на двете дестинации и общите инициативи между страните, свързани с културно-историческия, балнео и СПА туризма.