Анализи Новини

Близо 40% ръст на приходите от нощувки у нас през септември

   
Близо 40% ръст на приходите от нощувки у нас през септември

Приходите от нощувки в местата за настаняване в България нарастват с 39.3% на годишна база през месец септември тази година до общо 165.8 млн. лева, съобщават от Националния статистически институт.

Приходите от нощувки на чужди граждани възлизат на 103 млн. лева, докато постъпленията от български граждани достигат 62.8 млн. лева. Приходите от нощувки у нас нараснаха до 451 млн. лева през август Приходите от нощувки на местата за настаняване у нас нараснаха с 26.3% на годишна база до общо 451.2 млн. лева през месец август тази г... Прочети повече През септември 2022 г. в страната са функционирали 3 124 обекта с над 10 легла (хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване) със 134 200 стаи и 303 200 легла в тях.

В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 19.6%, а броят на леглата в тях - с 18.6%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2022 г. е 2 522 500 или с 24.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 422 300 нощувки, а българските - 1 100 200. През септември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.5% от общия брой нощувки на чужди и 42.6% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.7% от нощувките на чужди и 25.7% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.8 и 31.7%. Приходите от нощувки на чужденци у нас скачат близо 4 пъти Приходите на местата за настаняване у нас от нощувки на чужди граждани нарастват близо 4 пъти на годишна база до общо 21.3 млн. лв., со... Прочети повече Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2022 г. се увеличава с 26.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 781 000. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2022 г., са 434 500 и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 346 500 и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 75.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2022 г. е 28.3%, като се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение със септември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 35.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.1%, и с 1 и 2 звезди - 18.4%.