Новини Събития

Стена от античния Одесос е покрита с отпадъци

   
Стена от античния Одесос е покрита с отпадъци

В сметище се превръща мястото, където археолози от Варна откриха част от югозападната крепостна стена на античния Одесос и една от портите. Има идея за превръщане на пространството в музей на открито, но за реализацията й вече година се чака зелена светлина от Националния институт за недвижимо културно наследство и от Министерството на културата.

Наистина занемарено изглеждат археологическите разкопки тук. Бурените много скоро може и да скрият тази част от крепостна стена и една от портите на античния Одесос. Подпочвените води, торбите с отпадъци също будят недоумение най-вече сред туристите. А археологическият обект се намира в центъра на Варна.

Югозападната крепостна стена и една от портите на античния Одесос бяха открити преди две години. Ценната археологическа находка е част от хилядолетната история на града. Днес обаче мястото е занемарено и засипано с отпадъци.

Има идея пространството да бъде превърнато в музей на открито, подобно на Римските Терми. Първата стъпка вече е направена. Община Варна е изпратила за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство задание за проектиране на Подробен устройствен план, което трябва да бъде одобрено и от Министерството на културата. Повече от година отговор няма.

Виктор Бузев, главен архитект на Община Варна: "Пратих напомнително писмо през декември месец 2022 г. на министъра на културата. Той естествено препрати писмо до Националния институт, за това какво се случва с нашето задание. Все още нямаме отговор".

Теренът на археологическите разкопки е общински, което улеснява процедурата по превръщането му в музей на открито.

Виктор Бузев, главен архитект на Община Варна: "Надявам се да имаме съгласувано задание, което пак повтарям, е първата стъпка. Оттам нататък ще има конкурс за проект, и най-накрая ще има търг за избор на изпълнител. Всяка пропусната седмица, месец, в случая година, само утежнява състоянието на разкритата археология".

В писмо до Националния институт за недвижимо културно наследство попитахме защо се бави съгласуването на Подробен устройствен план. Седмица по-късно отговор няма.