Новини Събития

Край Побитите камъни в България е една от малкото пустини в Европа

   
Край Побитите камъни в България е една от малкото пустини в Европа

Когато става въпрос за пустини, повечето хора си представят необятните дюни на Сахара, Саудитска Арабия, Монголия или Чили.

Всъщност, в Европа има цели 8 пустини, но само една от тях се намира в източната част на Стария континент, и по-конкретно - в България. 

Става въпрос за местността Побити камъни, разположена западно от град Варна. Тя е една от двете естествено формирани пустини в Европа, заедно с Табернас в Испания.

Побитите камъни се намират от двете страни на главния път София - Варна, между селата Слънчево, Страшимирово и един от кварталите на град Девня - Повеляново. 

Името на местността се дължи на природния феномен Побитите камъни, които са известни и като Каменната гора. Образуванията са разпределени на 18 големи и малки групи на обща площ от 7 квадратни километра. 

Някои от каменните колони достигат височина от 7 метра. Те са във формата на кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, разнообразни скални блокове и множество каменни късове, разпилени из цялата местност. Изглеждат като "забити" в земята, откъдето идва и името им. 

До 1942 г. местността е известна като Дикилиташ, което, в буквален превод от турски език, означава "побити камъни". 

Пространствата между колоните са заети от сиво-жълти пясъци и тревна растителност. В Побити камъни се намира и единственото находище в България на растението твърдолистна песъчарка, което е световно застрашен вид.

Природната забележителност е важно местообитание на четири световно застрашени, два застрашени и осем защитени вида растения.

Най-голямата мистерия, свързана с Побитите камъни, е техният произход, като през годините са се оформили две основни теории.

Едната е за органичния им генезис и е свързана с общото им минало с кораловите организми, когато територията на днешния град Девня е била под водите на Черно море. Втората поддържа тезата, че специфичните форми са продукт на изветрянето на скалите и ерозията. 

Предполага се, че каменните колони са се образували преди около 50 милиона години. 

За да бъдат опазени, през 1937 г. Побитите камъни са обявени за природна забележителност. На цялата им площ е забранено всякакво строителство, изземане на пясък, разрушаване на колоните, провеждане на минно-геоложки дейности и залесяване.

Единствените известни подобни образувания на планетата се намират в Шарк Бей в Националния парк Намбунг в Австралия.