Анализи Новини

Гърция е увеличила приходите си от туризъм със 72% спрямо миналата година

   
Гърция е увеличила приходите си от туризъм със 72% спрямо миналата година

Приходите от туризъм в Гърция са се увеличили със 72 процента през януари, което се равнява на 224,2 милиона евро, в сравнение с приходи от 130,5 милиона евро през същия месец миналата година, според данни от Националната банка на Гърция. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Балансът на туристическите услуги през януари е показал излишък от 26,3 милиона евро, а излишъкът през януари 2022 г. е бил 44 милиона евро. Плащанията за пътувания също са се повишили със 129 процента (януари 2023г.: 197,9 милиона евро, януари 2022г.: 86,4 милиона). Увеличението на приходите от пътувания се дължи на 86,1 процента покачване на входящите пътнически потоци, тъй като средните разходи за пътуване са намалели със 7,6 процента. Нетните приходи от пътувания компенсират 1,1 процента от дефицита на стоки и допринасят за 9,8 процента от общите нетни приходи от услуги.

Приходите от пътувания от жители на страни от ЕС27 са се увеличили с 23,7 процента до 95,1 милиона евро, докато приходите от страни извън ЕС27 са нараснали със 141,4 процента (януари 2023 г.: 128,9 милиона евро, януари 2022 г.: 53,4 милиона). Увеличението на постъпленията от ЕС27 се дължи на увеличение с 31,3 процента на постъпленията от жители на страни от еврозоната (януари 2023 г.: 80,7 милиона евро, януари 2022 г.: 61,5 милиона), тъй като постъпленията от жители извън еврозоната са спаднали с 6,9 процента до 14,3 милиона евро. По-конкретно, сред основните страни на произход от еврозоната, постъпленията от Германия са се увеличили с 13,3 процента до 22,3 милиона евро, както и постъпленията от Франция със 168,4 процента до 12,1 милиона. Що се отнася до страните извън ЕС27, постъпленията от Великобритания са се увеличили с 48,3 процента до 20,2 милиона евро, докато постъпленията от САЩ са нараснали с 10,4 процента до 8,1 милиона. Постъпленията от Русия са намалели с 67,5 процента до 0,4 милиона евро.

Броят на входящите пътници се е увеличил с 86,1 процента на годишна база до 635,5 хиляди евро. По-конкретно, пътническите потоци през летищата са се увеличили със 70,1 процента в сравнение с януари 2022 г., докато пътническите потоци през пътните гранично-пропускателни пунктове са се увеличили със 144,1 процента.