Анализи

Туризмът ни се задъхва от липса на кадри, започва кампания сред поколeнието Z

   
Туризмът ни се задъхва от липса на кадри, започва кампания сред поколeнието Z

Министерството на туризма започва кампания за набиране на млади кадри за работа в сектора.  Един от най-сериозните въпроси, който стои за разрешаване пред туристическия бранш, е обезпечаването на сектора с подготвени кадри, които да отговорят на все по-високите изисквания на туристите. Това стана ясно на заседанието на Междуведомствения съвет за кадрите в сектора в сряда.

По данни на Министерството на образованието и науката /МОН/ само 20% от завършващите специалности в сферата на туризма се реализират в отрасъла, което означава, че имаме голямо разминаване и разхищение на огромен ресурс за обучение на хора, които впоследствие не отиват на работа в туризма. Това подчерта зам.-министърът на туризма Мариела Модева по време на заседанието. Необходимо е да бъдат отчетени редица фактори, които влияят на сектора. Все повече трябва да се съобразяваме не само с демографския срив и засиленото обезлюдяване на редица региони, но и уникалните характеристики на представителите на поколението Z, които съставляват голяма част от европейската работна сила, изтъкна тя. Поколението Z  съзряват във време на непрестанни икономически и социални промени и по тази причина отдават най-голямо значение на динамиката и бързината в промяната във всичките и аспекти – политически, икономически, културни, сочат социологически изследвания.

Необходими са редица мерки, включително гъвкавост, при адаптиране на учебните програми, работната среда и условията. Специален акцент е поставен върху т. нар. „учене чрез правене“, което се изразява в дуалното образование, изтъкна Мариела Модева.

За да привлече повече млади хора в сектора, Министерството на туризма организира кампания, насочена към сътрудничество със специализираните училища по туризъм, което е ключово за решаване на проблема с кадрите. Провеждат се серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната. Сред предстоящите планове на Министерството на туризма е да подпомага провеждане на състезание за ученици в средното образование, обучаващи се в туризма. Друго важно направление на работа е сътрудничеството с висшите училища, които са гръбнакът на туризма в България, защото осигуряват 70% от кадрите в бранша, а те във фирмите от сектора са около 26 000. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции представи актуални тенденции на трудовия пазар и развитие на уменията в туристическия сектор в резултат на пандемията, като предложи реализирането на Пътна карта за преодоляване дефицита на работна сила, включваща комуникационна кампания, обширно проучване на дефицитите - на кадри и на умения, колаборация с Платформа за работа и работа с поколението Z - форми на образование и мотивационни програми.Анкета

Къде ще пътувате за Великден и майските празници?


Резултати