Новини Транспорт

Летище София измерва пътническата удовлетвореност по международни стандарти

   
Летище София измерва пътническата удовлетвореност по международни стандарти

Летище София успешно покри изискванията за първото от общо 5те нива на Програмата за акредитация на пътническото преживяване (Airport Customer Experience Accreditation Program - ECEAP) на авторитетната браншова организация Международен съвет на летищата (ACI).

ECEAP е структурирана около набор от управленски практики, предназначени да променят летището в дългосрочен план и представя 360-градусова панорама на управлението на пътническото преживяване. За целта летището ще бъде оценявано по критерии като разбиране на пътническите потребности, стратегия, измерване на представянето, оперативни подобрения, управление, сътрудничество с летищната общност, дизайн и иновации, летищна култура. Петте нива на програмата отразяват прилагането на индустриално възприети или пионерски практики по различните области - обект на оценка отECEAP.

За да покрие изискванията на първотоECEAP ниво неотдавна летище София създаде нова оперативна единица „Терминали“, която има грижата да проследява текущото състояние на инфраструктурата и процесите и при необходимост да осъществява оперативна намеса. Използваме обратната връзка, която получаваме под формата на коментари и рекламации от пътниците за измерване на летищното представяне.

„С разбирането на пътническите очаквания започва всяка една летищна трансформация, а целта за 5-звездно регионално летище изисква целенасочена управленска стратегия, основана на диалогичност и възможност за прилагане на най-добри летищни практики. Така ще можем да отговорим на нагласите и очакванията на нашите пътници“, каза Хесус Кабайеро – изпълнителен директор на летище София, по повод акредитирането на столичното летище към ниво 1 на ECEAP.

Програмата, в която летище София вече участва, е част от портфолиото на ACI – представителната летищната организация, която използва международно разпознаваема методология, насочена към оценка и подобряване на отделните области от летищното управление. Тук грижата за пътниците се разглежда наред с предоставянето на качествено обслужване и пълноценен летищен престой.