Новини Събития

НСИ отчита ръст в посещенията на чужденци у нас

   
НСИ отчита ръст в посещенията на чужденци у нас

Пътуванията на български граждани в чужбина през март са 570.1 хил., или с 5.9% над регистрираните през март 2022 година.

Най-много пътувания са направени към Турция - 162.9 хил., Гърция - 97.7 хил., Румъния - 57.0 хил., Сърбия - 45.2 хил., Република Северна Македония - 31.2 хил., Германия - 29.3 хил., Австрия - 21.3 хил., Франция - 16.8 хил., Обединеното кралство - 14.6 хил., Италия - 14.3 хиляди.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 29.6%, и със служебна цел - 21.5%.
Посещенията на чужди граждани през месеца са 705.6 хил., или с 12.4% повече спрямо година по-рано. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 33.3% (234.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
От общия брой чужди граждани, посетили България през март 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 47.2% и достига 333.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 38.5%, и Гърция - 30.2%.
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 304.3 хил., или 43.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 140.4 хил. Най-много посещения в България през март 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция - 140.4 хил., Румъния - 128.2 хил., Гърция - 100.6 хил., Украйна - 57.2 хил., Сърбия - 43.0 хил., Република Северна Македония - 30.2 хил., Германия - 25.6 хил., Обединеното Кралство - 25.1 хил., Израел - 15.9 хил., Италия - 13.9 хил., или 46.1% от посещенията в тази група.
Най-много посещения в България през март 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция - 140.4 хил., Румъния - 128.2 хил., Гърция - 100.6 хил., Украйна - 57.2 хил., Сърбия - 43.0 хил., Република Северна Македония - 30.2 хил., Германия - 25.6 хил., Обединеното Кралство - 25.1 хил., Израел - 15.9 хил., Италия - 13.9 хиляди.
През март 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 50.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 36.3%, и със служебна цел - 13.6%.