Анализи

Иновативен туристически продукт показва природните паркове Врачански Балкан и Железни врата

   
Иновативен туристически продукт показва природните паркове Врачански Балкан и Железни врата

Благодарение на него желаещите да се разходят в парковете могат да се запознаят с тях първо виртуално - да видят денивелацията, да минат по маршрутите, да разгледат обектите подробно. Иновативен туристически продукт, базиран на съвременните 3D технологии ще привлича туристи в природните паркове "Врачански Балкан" в България и "Железни врата" в Румъния. Той е разработен по проект "Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове "Врачански Балкан" и "Железни врата"", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-А Румъния-България, съобщи ръководителят на проекта Цветан Цветков. Изпълнените дейности са на стойност 419 379 евро, като съфинансирането е близо 356 500 евро.

Дигитализирана е територията на двата парка и са изработени четири туристически маршрута, които обхващат интересни места и от двете страни на река Дунав - два маршрута са с културни забележителности, един с природни забележителности и един е с еко пътеки. От българска страна са включени Черепишкият манастир, манастирът "Св. Иван Пусти", двете кули във Враца - Куртпашовата и на Мешчиите, Божият мост край с. Лиляче, пещерата Леденика, Ритлите край с. Лютиброд и др. От румънска страна са включени манастирите "Водита", "Мракония" и "Света Ана", католическата катедрала в Оршова, крепостта Трикуле, музеят на хидрологията на "Железни врата", природният резерват Големи и малки котли и др.

С осигурените по проекта безпилотни летателни средства с геодезична точност е направено картиране, ортофотозаснемане, лазерно сканиране на цялата територия и на обектите, след което са изработени подробни фотокарти, 3D моделите на двата парка и на включените в маршрутите обекти.

В специално изработения сайт digiparks.eu са качени олекотени модели, но в дигитализационната зала на проекта се съхраняват пълните данни, обясни Цветан Цветков. По думите му проектът е високотехнологичен и в такъв мащаб дори на територията на Балканите не е правен. Благодарение на това желаещите да се разходят в парковете могат да се запознаят с тях първо виртуално - да видят денивелацията, да минат по маршрутите, да разгледат обектите подробно и отвън, и отвътре.

Цветан Цветков посочи още, че в рамките на проекта са ремонтирани две сгради на парковете, закупен е и 3D принтер, който ще изработва копия на дигитализираните обекти. Освен изброените дейности по проекта е създадена и трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни. "Общата цел е насърчаване на туризма, популяризиране на териториите и спомагане за по-балансирано икономическо развитие на трансграничния регион около река Дунав", обясни Цветков.