Новини Хотели

Край на хотелските плажове в Хърватия

   
Край на хотелските плажове в Хърватия

В Хърватия на второ четене бе гласуван дългоочакваният нов закон за морската собственост и морските пристанища, съобщи сайтът poslovni.hr, цитиран от БТА.

Най-голямата промяна в новия закон е процедурата за предоставяне на концесии и това, че при поискване за търговско използване на морско имущество концесията може да бъде предоставена за максимум пет години. Има и нововъведения по отношение на определението на плажовете - морските плажове вече се делят на обществени, естествени, организирани и със специално предназначение и вече няма хотелски плажове. Морските плажове трябва да са достъпни за всички и за достъпа до тях да не се заплащат входни такси.

Новият закон премахва издаването на концесии за плажовете и въвежда разрешителни, издавани от общинския или градския съвет въз основа на обществен търг. Създава се институция за управление на морското имущество, както и експертни съвети за планиране и застрояване на морското имущество. Въвежда се понятието екологични щети и отговорност за причиняването им.

Въвеждат се и единна пристанищна тарифа, както и морски контрольори, които следят за спазването на определения ред в морското пространство, а така също и пристанищни надзиратели, които контролират спазването на реда на пристанищата. Надзорът на морското имущество в защитени природни територии се осъществява от пазители на защитени природни територии.

Без обсъждане парламентът потвърди шест промени, внесени от правителството в предложения закон, които стават неразделна част от закона. Поискано бе на държавните и окръжните пристанищни администрации в рамките на пристанищната зона да бъде позволено да издават разрешителни за морските владения, а на градовете и общините да издават разрешителни за морските владения в зони, където защитени природни части включват строителни зони в рамките на населени места и значителен ландшафт.