Новини Събития

3 037 651 лева е помощта за хотелиерите, приютили бежанци от Украйна

   
3 037 651 лева е помощта за хотелиерите, приютили бежанци от Украйна

Министерският съвет одобри помощта по линия на програмата за хуманитарно подпомагане на бежанците от Украйна.

Плащанията са верифицирани след пълно преизчисление на дължимите суми за всички отчетни периоди по програмата от 01.06.2022 г. до 31.03.2023 г.

След извършените приспадания е одобрена помощ в общ размер от 3 037 651, 80 лева с ДДС.

Преизчисленията са направени след съпоставка за съответствие на данните за настанените в обектите за настаняване/подслон бежанци от Украйна, предоставени от Единната система за туристическа информация и декларирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), с актуални и консолидирани данни, предоставени от ГД „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците, Национална агенция по приходите.