Анализи Новини

Мартин Захариев, НБТ: Август може да подобри сезона, но месец не стига

   
Мартин Захариев, НБТ: Август може да подобри сезона, но месец не стига

В предаването "Нашият ден", Мартин Захариев, зам. -председател на Националния борд по туризъм (НБТ), споделя своите възгледи относно текущото състояние на българския туризъм и предстоящите предизвикателства.

По думите на Захариев, очакванията за туристическия сезон не са в съответствие със записаните исторически рекорди през 2019 година, когато България посрещнала над 9 млн. чуждестранни туристи.

Изключително важен фактор, които също влияят на сравнителния анализ, е свързан със Системата за единна туристическа информация, която започна да функционира към края на 2019 година. Преди това данните, използвани от правителството и сектора, се основаваха на непълни и методологически неточни данни от Националния статистически институт.

По неговите думи ситуацията с плажовете и ниската запълняемост на хотелите към настоящия момент не предоставят основание за оптимизъм. В сравнение с други държави, като Гърция и Хърватска, които отчитат ръст от над 20%, България не успява да постигне подобни показатели. Новите хитове на пазара, като Албания и Черна Гора, също отбелязват значителен ръст в туристическия сектор.

За да се подобри положението, Захариев изтъква необходимостта от коректност и актуализация на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма до 2030 година. Според него, този документ е основополагащ за определяне на “рамката, темпото и методите на финансиране на туризма“. Според него сегашната стратегия, приета през 2018 година, не отразява новите предизвикателства като пандемията от коронавирус и дигитализацията, които съответствено засягат позиционирането на "Бранд България" на световната туристическа карта.

Захариев изразява недоволство от финансирането на задачите в Министерството на туризма и от “липсата на административен и креативен капацитет за справяне с текущите предизвикателства“. Той споделя, че са отправени предложения и мнения от организации в бранша, но половината от предложените приоритети не са били взети под внимание във вече приетата управленска програма на Министерския съвет.

“Ние изразихме многократно, визирам 5-6 много мощни организации, които имат висока степен на представителност, с нарочно писмо от 13 страници сме дали нашите управленски виждания и приоритети за текущия мандат към министър-председателят Денков, към финансовия министър Василев и в отговор на това, преди дни видяхме вече приетата управленска програма на Министерски съвет, където от 10-те ключови точки, които сме извели като приоритет, са намерили място половината“, посочва той.

В заключение, Мартин Захариев изтъква, че август може да допринесе за подобрение на туристическия сезон, но един месец няма да бъде достатъчен за постигане на очакваните резултати. Основополагащата стъпка за рестартиране на програмата за управление на туризма трябва да бъде актуализацията на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма до 2030 година, която да отчита новите реалности и предизвикателства в сектора.