Анализи

Глобалният пазар за екотуризъм се очаква да нарасне с 15%

   
Глобалният пазар за екотуризъм се очаква да нарасне с 15%

Глобалният пазар на екотуризъм ще претърпи значителен растеж през следващите години, с прогнозиран комбиниран годишен темп на растеж от 15% между 2023 г. и 2033 г., според скорошно проучване на Future Market Insights (FMI). Освен това размерът на пазара се очаква да достигне 22,48 милиарда щатски долара през 2023 г. и да скочи до 90,95 милиарда щатски долара до края на 2033 г., сочат данните на FMI.

Ръст в потребителското търсене

Ръстът в търсенето на екотуризъм може да се отдаде на нарастващото потребителско предпочитание към устойчиви възможности за пътуване. Туристите активно търсят начини да минимизират въздействието си върху околната среда, докато изследват света, което води до растящо търсене на екологични места за настаняване, програми за компенсиране на въглеродни емисии и практики за устойчив туризъм. Проведено проучване разкри, че 72% от туристите вярват, че устойчивият избор на пътуване е от решаващо значение за запазването на планетата за бъдещите поколения.

Снимка: Google

Технологиите също играят ключова роля за насърчаване и улесняване на практикуването на устойчив туризъм. Програмите за компенсиране на въглеродните емисии стават все по-разпространени в авиационната индустрия, а приложенията за екотуризъм предоставят ценна информация за дестинации и дейности за устойчив туризъм. Освен това системите за интелигентен туризъм помагат на дестинациите да управляват по-ефективно въздействието си върху околната среда.

Ползите за околната среда

Екотуризмът все повече се признава като средство за подкрепа на усилията за опазване и повишаване на осведомеността относно проблемите на околната среда. Дейности като сафарита за диви животни, наблюдение на птици и проекти за опазване на морето дават приоритет на опазването и образованието. Туристите, участващи в тези дейности, не само допринасят за усилията за опазване на природата, но също така получават по-добро разбиране за екологията и нейните предизвикателства. Растежът на екотуристическата индустрия не се ограничава до традиционни горещи точки като Африка и Южна Америка. Страни като Япония, Австралия и Нова Зеландия също са свидетели на значителен растеж, воден от развитието на нови екотуристически дестинации и дейности, както и от нарастващото съзнание за екологичните проблеми.

Снимка: Google

Разглеждайки пазарните перспективи за екотуризма, изследването на Future Market Insights идентифицира три ключови фази: краткосрочна (2023-2025), средносрочна (2025-2028) и дългосрочна (2028-2033).

– В краткосрочен план туристите осъзнават все повече отрицателното въздействие на туризма върху околната среда и активно търсят отговорни пътувания.

– В средносрочен план предприятията включват социална отговорност и устойчивост в своите туристически предложения, за да привлекат социално осъзнатите пътници.

– В дългосрочен план правителствата насърчават екотуризма като средство за постигане на продължителен финансов растеж и опазване на естествената среда чрез финансиране на инфраструктурата, стимули за устойчиви практики и рекламни кампании.

Северна Америка, особено Съединените щати и Канада, доминират на световния пазар на екотуризма. Тези страни привличат значителен брой екотуристи поради своите исторически забележителности, природни чудеса и национални паркове. Европа също е ключов пазар за екотуризъм, като страни като Германия, Франция и Холандия отчитат голямо търсене на пътувания сред природата и екологията. В Индия екотуризмът играе жизненоважна роля за устойчивото развитие, стимулирайки икономическия растеж.

В заключение, FMI подчертава, че екотуризмът сред природата и дивата природа е най-предпочитаният в световен мащаб, тъй като предлага възможности за приключения, информираност и опазване.

Снимка: Google

Очаква се възрастовата група от 26-35 години да допринесе значително за растежа на търсенето на екотуризъм, тъй като новото поколение дава приоритет на устойчивите практики за пътуване и се търсят ваканции с ниски въглеродни емисии. От гледна точка на туристическия тип, пътуващите в чужбина или международни пътници доминират пазара на екотуризма, водени от желание за културен обмен и проучване.

За да разширят бизнеса си на пазара на екотуризма, производителите и доставчиците на услуги трябва да се съсредоточат върху изграждането на партньорства с местните общности и природозащитни организации, насърчаване на устойчиви транспортни възможности, предлагане на образователни и културни преживявания, прилагане на практики за отговорен туризъм и използване на технологии за подобряване на изживяването на клиентите. Чрез приемането на тези стратегии бизнесът може да процъфтява в конкурентния пейзаж на екотуризма и да допринесе за растежа на устойчивите форми на пътуване.