Събития

Несебър може да бъде вписан в Списъка на световното наследство в опасност

   
Несебър може да бъде вписан в Списъка на световното наследство в опасност

Едно от изискванията на световната организация е пристанищният терминал в Несебър и съоръжения на Марина Несебър, да бъдат преместени извън полуострова, на който е разположена старинната част на града.

През септември тази година в Рияд, Саудитска Арабия, ще се състои 45- ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Тогава ще бъде гласувано прeдложеното проекторешение за вписване на Несебър в Списъка на световното наследство в опасност, съобщиха от общинската администрация в Несебър.

БТА припомня, че през юли тази година бе публикуван докладът на Центъра за световно наследство (ИКОМОС), с който се предлага Старинен град Несебър да бъде вписан в Списъка на световното наследство в опасност. Причина за това, става ясно от документа, са неизпълнени от страната ни препоръки за опазване на автентичния облик на морския град, посочени и в предходни мониторингови доклади.

Едно от изискванията на световната организация е пристанищният терминал в Несебър и съоръжения на Марина Несебър, да бъдат преместени извън полуострова, на който е разположена старинната част на града. Докладът на мисията постъпи в Министерството на културата на 18 май 2023 година и бе изпратен на всички членове на постоянната Междуведомствена комисия и сформираната експертната работна група.

Тази препоръка бе счетена за неприемлива, защото пристанището с Морската гара е носител на традиционна за Несебър функция и съществува още преди вписване на Старинен град Несебър в Списъка на световното наследство през 1983 година. Поради това не следва да се изисква неговото преместване, посочиха от Община Несебър.

Оттам допълниха, че Дирекция "Морска администрация - Бургас" също възразява "срещу дадената препоръка за преместване на Пристанищния терминал и съоръженията на Марина Несебър извън полуострова", още повече че пристанищата в града са вековен източник на поминък за местната общност и са част от историята на полуострова. Преместването на пристанищата би нарушило живота на местното население и хилядолетната му връзка с морето, уточняват от общината.

В последния мониторингов доклад на ИКОМОС е посочена и липсата на приет и действащ План за опазване и управление на "Старинен град Несебър" като град световно наследство. От администрацията в Несебър обаче са на мнение, че докладът на мисията не е взел под внимание множеството проекти, които са реализирани във връзка с консервацията и реставрацията на средновековните църкви, които са елементи, носещи изключителната световна ценност на Стария Несебър. Не са взети под внимание и бъдещите проекти, заложени в плана за Община Несебър за управление на старинната част на общинския център.

"Несебър запазва статута си на световна ценност. Мярката за включване на обекти на ЮНЕСКО в Списъка на световното наследство в опасност цели опазване на културното наследство. В този списък към момента присъства историческият център на Виена. На 45-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Рияд, заедно с предложението за Несебър, ще бъде разглеждана и Венеция и други исторически, археологически и природни феномени от цял свят. Интересен е случаят с Дубровник, който е бил вписан в този списък в периода 1991 -1998, но е изваден от него след предприемане на определени действия от страна на държавата. Въпреки това очаквам мобилизация на обществото и институциите на местно и държавно ниво.

Убеден съм, че Несебър никога няма да бъде изключен от листа на ЮНЕСКО. Но е важно да осъзнаем, всички ние - граждани и институции на държавно и местно ниво, че най-важната ни роля е на пазители на уникална ценност без аналог в човешката култура", коментира кметът на Несебър Николай Димитров.