Новини Събития

НСИ отчете увеличение на пътуванията от и до България

   
НСИ отчете увеличение на пътуванията от и до България

Пътуванията на българи в чужбина през юли са 820.5 хил., което е с 12.1% повече от юли 2022 г., съобщава Националният статистически институт.

Най-голям брой пътувания са осъществени към: Турция - 220.9 хил., Гърция - 216.4 хил., Румъния - 60.4 хил., Германия - 54.4 хил., Сърбия - 46.6 хил., Италия - 28.1 хил., Австрия - 23.0 хил., Испания - 21.7 хил., Франция - 21.4 хил., Обединено кралство - 17.3 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.8%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 38.6%, и със служебна цел - 16.6%.

През юли 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1.8 млн. или с 19.7% повече в сравнение с юли 2022 година. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (658.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 266.4 хил., Румъния - 224.9 хил., Украйна - 214.6 хил., Германия - 180.0 хил., Полша - 96.6 хил., Сърбия - 75.6 хил., Гърция - 72.5 хил., Чехия - 60.6 хил., Обединено Кралство - 59.8 хил., Франция - 41.5 хиляди. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.3%, следвани от посещенията с други цели - 43.9%, и със служебна цел - 5.8%.