Анализи Новини

Ръст на туристите през юни и юли, с 4% повече от колкото преди пандемията

   
Ръст на туристите през юни и юли, с 4% повече от колкото преди пандемията

Ръст на туристите през юни 2023 г. и юли 2023 г. отчитат от НСИ. За този период общият брой регистрации на български и чуждестранни туристи в местата за настаняване е над 2,4 млн., което е увеличение с близо 12% спрямо същия период на миналия летен сезон. Резултатите са с близо 4% по-високи спрямо същия период на 2019 г. общо за страната, като това се дължи предимно на повечето български туристи.

Общият брой реализирани нощувки от български и чуждестранни туристи обаче все още е с 8% по-малък от предпандемичното равнище. Регистрациите на български туристи са над 1,1 млн. за периода юни-юли 2023 г., което е увеличение с 4% спрямо същия период на 2022 г. В сравнение с 2019 г. има значителен ръст от 28,6%.

Регистрациите на чуждестранни туристи са близо 1,3 млн. периода юни-юли 2023 г., като има ръст с 20% спрямо същия период на 2022 г. Равнището на възстановяване на туристопотока от чужбина е 88% по данни на НСИ за периода юни-юли 2023 г., т.е туристите от чужбина са с около 12% по-малко спрямо предпандемичното равнище, сочат още данните на НСИ.

Ето и данните за основните пазари:
Най-многобройни са българските туристи – над 1,1 млн. регистрации, следвани от румънските с 348 хил. регистрации. На трето място се нареждат поляците с над 144 хил. регистрации, немските туристи с над 98 хиляди регистрации. Чешките летовници са с над 75 хиляди регистрации, британските  - с над 68 хиляди, а израелските - с над 54 хиляди регистрации.

Отчетените ръстове за периода юни-юли 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. по официални данни на НСИ са България близо 4%, Румъния близо 10%, Полша – близо 23% ръст , Германия близо 8% ръст, Чехия близо 13% ръст , Великобритания близо 8% ръст.

Сравнението със същия период на 2019 г. показват, че туристопотока от Румъния и Чехия вече значително надминава равнището от преди пандемията, на пазар Полша почти напълно е достигнато предпандемичното равнище. Има известен напредък във възстановяването и на пазари Германия и Великобритания спрямо същия период на миналия летен сезон, но резултатите остават по–ниски от 2019 г.