Новини Събития

Люти брод - с красива природа и възможности за туризъм

   
Люти брод - с красива природа и възможности за туризъм

Едно от местата в община Мездра, където можете да се срещнете с историята и да се разходите сред красива природа е село Люти брод. Тук можете да минете през Посетителския център, да се насладите на природния феномен "Ритлите" и да разгледате средновековната църква "Свети Георги”, отнасяща се към периода ХV - ХVI век. Църквата е с правоъгълен план (11,30 х 9,15 м.), с три полукръгли апсиди, без притвор. Вътрешността ѝ е била разчленена на три, с две двойки четвъртити стълбове и прехвърлени над тях арки. Трите кораба са били засводени и поставени под общ двускатен покрив, като средният бил с полуцилиндричен свод, а страничните - с четвъртцилиндрични, както и раннохристиянската базилика от IV век. Раннохристиянската базилика се намира между скалния феномен "Ритлите“ и Люти брод, над жп линията.

На мястото са проведени археологически разкопки за периода  от 1967-1972 г. от Г. Джингов и С. Мишев. Разкрито е езическо светилище и две църковни сгради, разположени на 10 м една от друга. Едната е малка еднокорабна църква (датирана към IV в.), която е унищожена при разширяването на терена за жп линията на гара Люти брод. Другата църква е голяма трикорабна базилика, която е претърпяла значителни преустройства и допълнителни градежи.
Голямата базилика първоначално е била триконхална, с размери 18 на 13 м. Тя е изградена на мястото на езическо светилище. Тази базилика е единствената досега, разкрита по нашите земи, със странични конхи. До тези исторически забележителности можете да стигнете освен от Люти брод, и след разходка в планината по две екопътеки, инициативата за чието маркиране е на Красимир Цеков от Мездра, който лично осигури материали, изработи и монтира кътове за отдих, табели, пейки и маси. Маршрутите са кратки, но минават през много живописни места, от които се откриват величествени гледки към Искърското дефиле и дават възможност за кратки семейни разходки. 
Първият вариант е местност Панковата крива - местност Кръста. Започва от местността Панковата крива (при детски кът за отдих "Петко и Герго", който се намира на излизане от с. Челопек към връх Околчица), и стига до дървен кръст, който се намира над гара Черепиш. От мястото се откриват пленителни гледки към Черепишкия манастир, село Люти брод и Природна забележителност "Ритлите”. Маршрутът е добре маркиран, сравнително лек и с малка денивелация. Има изграден кът за отдих, с маси и пейки. Изминава се за един час. Връщането е по същия път.
Вторият вариант е местност Панковата крива - село Люти брод. Изминава се за 35 минути. Пътеката започва от местността Панковата крива и слиза в село Люти брод при последните къщи на асфалтовия път за село Челопек. Изходът на пътеката е над гара Люти брод.