Новини Събития

Археолози разкриха нови гробове в мюсюлманския некропол на София

   
Археолози разкриха нови гробове в мюсюлманския некропол на София

Археолози от Регионален исторически музей - София (РИМ-София) са ангажирани с проучването на нов участък от т. нар. "турски гробища", регистрирани северно от "Лъвов мост".

„Разкритите до момента десетки гробни съоръжения допълват и обогатяват информацията както със стандартните за мюсюлманите погребални обреди, така и със спецификите, регистрирани в рамките на този некропол, съобщават от РИМ-София.

От екипа разказват, че на север от площад "Лъвов мост", по протежение на бул. "Княгиня Мария Луиза" се разполага големият мюсюлмански некропол от времето на османска София, съществувал вероятно от края на ХVІ до последните десетилетия на ХІХ век.

"Неговото разположение, както и впечатляващият брой надгробни паметници оказват своето влияние - "турските гробища" присъстват в разказите на редица европейски пътешественици още от ХVІІ век, в творбите на художници като Феликс Каниц и Йосиф Обербауер и дори във фотографии от края на ХІХ век", казват от РИМ-София.

Оттам допълват, че въпреки своеобразната популярност, която мюсюлманският некропол има, той дълго време не е бил обект на научен интерес. Действителното му проучване започва в най-ново време, когато през есента на 2017 г. във връзка със строеж на жилищна сграда са проведени спасителни археологически разкопки.

Независимо от ограничения брой гробни структури тогава (едва 12), се получава важна информация относно характеристиките на погребалния обяд.

"През 2022 г., отново при спасителни проучвания, се разкрива най-големият към момента участък от некропола, в който са проучени общо 132 гроба. Интересен момент е, че при част от гробовете са намерени останки от дървени покрития или ковчези.

Запазени са на места метални пирони от сглобките в ъглите. Друга специфика, която е проследена, е поставянето на части от животни до главата или краката на починалите", уточняват от РИМ-София.