Анализи Новини Събития

Фирма за обучения иска да организира участието на туристическото изложение в Солун

   
Фирма за обучения иска да организира участието на туристическото изложение в Солун
Министерството на туризма ще участва с щанд на изложението в Солун
  МТ

Само една фирма е подала оферта по обществената поръчка на Министерството на туризма за избор на изпълнител за предоставяне на услуги за логистика и организация на участието на минимум 100 бр. представители на малки и средни предприятия (МСП) в В2В срещи, конференции и форуми, в рамките на международното туристическо изложение Philoxenia HELEXPO, което ще се проведе в периода 10 - 12.11.2023 г. в гр. Солун, Гърция. Това става ясно от регистъра на търговете, установи проверка на TravelNews.

Оферта е подадена единствено от компанията "Евро – алианс“ ООД, Пловдив. Тя се занимава с обучения по чужди езици, професионална квалификация, компютърни обучения и преводи. Не е ясно какъв опит има в организирането на събития, конференции и форуми по време на туристически изложения. Собственици са Стела Коева и Чавдар Коев, показва справка в Търговския регистър.

Обществената поръчка е за 376 333 лв. без ДДС, като са допустими само кандидати, регистрирани по Закона за туризма – туроператори, хотелиери и др. Критерият за оценка на офертата е по най-ниска цена. Проверка в регистъра на туроператорите установи, че „Евро-алианс“ има издадена регистрация през 2016 г. и валидна застраховка за отговорност на туроператора. Средствата са осигурени по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ от ЕС.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма, посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони в България, които са девет на брой.

Изпълнителят на поръчката трябва да подбере участниците по критерии на Министерството на туризма. Представителите на МСП следва да са съобразени така, че всяка от 9-те ОУТР да бъде представена от минимум 2 бр. фирми на съответното събитие. Изпълнението трябва да включва:

- Организация, подготовка, изпращане на покани и организиране участието на минимум 100 бр. представители на МСП в В2В срещи и/или конференции и/или форуми по време на международното туристическо изложение Philoxenia HELEXPO в град Солун, Гърция, за период от 3 дни (10-12.11.2023 г.);

- Изготвяне на списък на участниците, който да бъде одобрен от възложителя. Списъкът следва да е изготвен след извършена оценка на съответствие за подбор на участници в организираното събитие;

- Логистика – осигуряване на транспорт по маршрута София – Солун и обратно, осигуряване на вътрешен транспорт между всички необходими точки (изложение, хотел, ресторант и др.);

- Осигуряване на входни пропуски (баджове) за изложението;

- Настаняване в хотели категория 3 и 4 звезди за две нощувки, при възможност в близост до мястото на провеждане на събитието. При липса на хотел от тези категории в близост до съответното място, се допуска предлагане и на по-ниска категория място за настаняване, което подлежи на одобрение от страна на възложителя.

- Хранене в заведения с категория 2 или повече звезди и/или осигуряване на кетъринг услуги – закуски, 3-степенно меню за обедните (три обяда) и вечерни хранения (две вечери), с включени безалкохолни и алкохолни напитки;

- Представител на изпълнителя, който да придружава групата през цялото време на пътуването и да организира посещението на изложението, двустранните срещи и др.;

- До двама представители на Министерство на туризма следва да бъдат предвидени в групите по време на събитието, като за тях следва да бъдат осигурени същите условия, както за представителите на МПС.

- Изготвяне на предварителна информация за участниците, съдържаща списък на участващите фирми в изложението, програма на събитието, важни телефонни номера и друга полезна информация, съгласувана с Възложителя;

- Организация на В2В форум и/или двустранна среща и/или конференция с представители на гръцкия туристически бранш, както и при възможност с други чуждестранни участници и/или друг вид двустранно или международно събитие, в рамките на изложението (препоръчва се събитието да се организира на 11.11.2023 г.). Наемане на зала за провеждане на събитието, осигуряване на техническо оборудване, модератор на форума и превод при работен език английски, организация на кетъринг;

- „Медицински разходи” при болест и злополука на участниците;

- Застраховка на местата в превозното средство и номер на лиценза на превозвача, както и документи за правоспособност на управление на даденото превозно средство. Превозното средство следва да бъде оборудвано с климатик/климатроник, телевизор и микрофон за придружаващия групата, безжичен интернет и напитки.

- Изпълнителят трябва да изработи свободностоящ банер, който да отговаря на изискванията за публичност и визуализация по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

Мирослав Иванов