Транспорт

Японските власти ще субсидират разработването на водородна авиация

   
Японските власти ще субсидират разработването на водородна авиация

Експерименти за използването на водорода като гориво в авиацията се провеждат не само в контекста на прякото му изгаряне, но и като източник на електроенергия за горивни клетки. Японските власти са готови да отпуснат до 200 млн. щ. долара държавни субсидии за създаването на екологично чиста авиация, като водородният въздушен транспорт също е изцяло обхванат от тази инициатива. 

По данни на Nikkei Asian Review японското Министерство на икономиката, търговията и промишлеността се готви да отпусне 205 млн. щ. долара в подкрепа на инициативи за разработване на по-екологични задвижващи системи за авиационната индустрия. От тази сума около 116 млн. щ. долара ще бъдат използвани за субсидиране на разработването на водородни горивни клетки за самолети. 

Те изискват по-висока ефективност от тези, използвани в наземния транспорт. Специалните реактори използват водород за производство на електроенергия, като произвеждат водна пара като отработен газ. Генерираното електричество вече се използва за въртене на тягови двигатели. В това отношение системите за въздухоплавателни средства не би трябвало да се различават съществено от наземните системи. За разлика от електрическите задвижващи системи с батерии, водородните горивни клетки имат по-малка маса, което е от съществено значение за авиацията.

Останалите субсидии в размер на 90 млн. щ. долара ще бъдат използвани за разработване на системи за управление на двигателите на въздухоплавателните средства, които намаляват разхода на гориво. Целта на Airbus е до 2035 г. да пусне на пазара масово произвеждан самолет с водородно задвижване.

Японската индустрия трябва да се занимава с разработването на профили още сега, за да не бъде сред изоставащите през следващото десетилетие. До 2030 г. японските власти очакват да видят прототипи на съответните решения в изпълнение на получателите на субсидии, които все още не са идентифицирани, но ще бъдат открити до края на тази година.

В САЩ и Европа вече се тестват прототипи на самолети с водородни горивни клетки. За сега японските доставчици доставят до 15 % от компонентите за самолетите от серията Boeing 787 и до 35 % за разработки на нови модели.

В епохата на преход към водородно гориво японските компании не искат да останат назад при формирането на международните стандарти в тази област.

Членовете на Международната организация за гражданска авиация са си поставили за цел до 2050 г. да постигнат неутрални по отношение на въглеродните емисии международни полети. Според изчисленията на експертите през 2021 г. въздушният транспорт ще допринася за до 2% от всички емисии на въглероден диоксид на планетата.