Новини Събития

Остров Света Анастасия вече разполага с маршрут за хора с увреждания

   
Остров Света Анастасия вече разполага с маршрут за хора с увреждания

Всеки един посетител на остров Света Анастасия да усети духа и историята на мястото, в достъпна и безопасна среда.

Това е поредната цел, която екипът на любимата дестинация на туристи от България и чужбина си постави и реализира през последните месеци.

Осъщественият проект „Остров Света Анастасия - достъпна среда за хора с двигателни и зрителни увреждания“ бе финансиран от Агенцията за хора с увреждания по договор 12-ДС/20.06.2023 г. с бенефициент: ОП „Туризъм“, Община Бургас.

В рамките му бе заложено обособяване на познавателен маршрут за хора с увреждания на територията на туристическия комплекс, който включва запознаване с историята на острова и неговите забележителности. Той започва от пристана и достига до вътрешното пространство между манастирските сгради и музея.

За да се улеснят посетителите, на острова бяха поставени табели с надписи на брайл заедно със специални тактилни изображения. В рамките на проекта бе обновена и изравнена каменната настилка на част от пътеките, като с това се подобри и нейното качество.

Остров Света Анастасия е един от знаковите национални туристически и културни обекти и в него периодично се извършват различни дейности за подобряване достъпността, неговата значимост и качеството на преживяване за посетителите.