Новини Събития

Сердонополис е най-старото име на София

   
Сердонополис е най-старото име на София

София, има дълга история, озарена от множество имена. Но знаете ли което е най-старото от тях? Нека върнем лентата назад и да разгледаме какви са били старите имена София и кое е първото.

Сердонополис

Сердонополис, на латински Civitas Serdensium, е първото запазено име на днешната столица. Произлизащо от гръцката дума за "град на сердите", това име отразява притегателната сила на горещия минерален извор близо до Владайска река, който е привлякъл тракийското племе серди. Най-ранните селища, открити в квартал Слатина, датират от около 5000 г.пр.н.е.

Улпия Сердика

През I век, Сердонополис попада под римско владение и бързо се развива. Стратегическата си позиция върху Via Militaris, римския път, водещ между Запада и Изтока, прави града ключов за връзките в империята. Под управлението на Марк Улпий Траян през 106 г., градът става Улпия Сердика и запазва това име през цялата римска епоха.

Триадица През

Средновековието, името на града претърпява промяна - Триадица. Византийският император Юстиниан Велики го нарича Триадица, предполагаемо произлизащо от гръцкото "Агия Триада" или "Света Троица". Този период е отбелязан и със значим църковен събор, на който се вземат важни решения за символите на християнската вяра.

Средец

През 809 г., по време на управлението на хан Крум, градът влиза в състава на Първото българско царство и става Средец. Хан Омуртаг официално присъединява Триадица към България, променяйки етническия състав на населението и давайки новото име.

София

София, като име, се споменава за първи път през 1376 г. и окончателно се утвърждава през XV век. Днешното име е тясно свързано със световноизвестната църква "Света София", построена през VI век и важен символ за града. София е имала доста имена през вековете, което само демонстрира богатството на нейната история. Така че, когато следващият път стъпите на централния площад на столицата, помислете за богатата история, която е свързана със сегашното име на нашия град - София.