Анализи Новини

НСИ: Българите пътували най-много до Турция през ноември

   
НСИ: Българите пътували най-много до Турция през ноември

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2023 г. са 574.0 хил. или с 14.5% повече от ноември 2022 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели, според данните на Националният статистически институт (НСИ).

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 185.2 хил., Гърция - 96.0 хил., Румъния - 52.7 хил., Сърбия - 51.2 хил., Германия - 26.8 хил., Република Северна Македония - 23.1 хил., Италия - 20.9 хил., Австрия - 19.8 хил., Обединено кралство - 17.2 хил., Испания - 12.3 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.1%, и със служебна цел - 24.2%.

През ноември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 694.4 хил., или с 3.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (262.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.0% от общия брой чужди граждани и достига 326.2 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 42.4%, и Гърция - 26.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 311.1 хил., или 44.8% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 160.0 хил., или 51.4% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 160.0 хил., Румъния - 138.3 хил., Гърция - 86.7 хил., Украйна - 54.3 хил., Сърбия - 47.0 хил., Република Северна Македония - 30.0 хил., Германия - 25.4 хил., Италия - 14.1 хил., Обединено Кралство - 12.4 хил., Полша - 9.9 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 52.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 30.0%, и със служебна цел - 17.6%.