Новини Събития

Историческият музей в Русе отчита изключително силна година

   
Историческият музей в Русе отчита изключително силна година

Това се дължи на индивидуалните туристи, както и на многобройните групи от круизните кораби

Изключително силна 2023-а годинаотчита Регионален исторически музей - Русе.

През експозиционните пространства са преминали 90 021 посетители, което е с 11 328 човека повече в сравнение с предходната 2022 г. И ако през 2022-а, годината, в която последиците от COVID-19 в туристическия бранш все още не бяха преодолени напълно, културният институт успя да достигне показатели от 2019 г. (годината преди здравната криза), то през 2023-а годинамузеят вече надхвърли тези цифри.

Това се дължи на индивидуалните туристи – категория, която отбеляза значителен ръст във времето на пандемията и запази своите позиции и след нея, както и на многобройните групи от круизните кораби по река Дунав. Така двата кръга от посетители отбелязват почти равен брой присъствия - средно 24 700.

Данните сочат, че през 2023 г. чужденците съставляват 28% от всички гости на музея, докато през 2022 г. са били едва 18%. С 3 851 са се увеличили и посещенията на ученически групи и за миналата година те вече са 23 225 души.

Показателите се дължат както на възможностите, които предоставя на учебните заведения Националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда с модула за културни и научни институти, така също и на силните позиции на образователната програма на музея „Русезнание“, както и на активното взаимодействие на музейните педагози с преподаватели, благодарение на което групите с подрастващи се увеличават. През изминалата година нараства и броят на пенсионерите. Те вече са 8 350 човека.

През 2023 г. се наблюдава и препозициониране на музейните обекти спрямо интереса от страна на посетителите. Водещото място си оспорват два обекта – Ивановски скални църкви и Екомузей с аквариум, които имат почти еднакви показатели – средно 21 515. От 2017 г. до 2019 г. Ивановските скални църкви, които са с лейбъла ЮНЕСКО, привличат най-голям брой туристи.

От годината на COVID обаче, обектът, който през зимните месеци традиционно не работи с пълния си капацитет, а само по предварителна заявка, загуби първенството си в полза на Екомузей с аквариум.

Така три поредни години Екомузей с аквариум беше на челни позиции. Данните за миналата година обаче показват, че Ивановските църкви отново догонва най-предпочитаната градската експозиция. На второ място по интерес се нарежда Средновековния град Червен, а с устойчивите си посетители третото място се заема от Историческия музей.