Новини Събития

ЕС публикува решението за приемането на България и Румъния в Шенген по въздух и вода

   
ЕС публикува решението за приемането на България и Румъния в Шенген по въздух и вода

Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на България и Румъния в Шенген по въздух и вода от 31 март 2024 г. е публикувано в Официалния вестник на ЕС, с което то влиза в сила официално. 

Споразумението бе оповестено официално на 30 декември в късните часове, макар за него да се знаеше от по-рано. 

В публикуваното днес решение се посочва, че по технически и оперативни причини е целесъобразно първо да бъдат премахнати проверките по вътрешните въздушни и морски граници възможно най-скоро през 2024 г. Тези проверки следва да бъдат премахнати на първата възможна дата, съответстваща на сезонната промяна на графика на IATA.

Според приетото решение, от 31 март 2024 г. проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния се премахват и разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в приложението, се прилагат за България и за Румъния както помежду им, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.

Това решение ще се вземе от Съвета с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния.