Новини Събития

Министър Динкова води преговори с ЕК за механизъм в помощ на българския туризъм

   

Министърът на туризма Зарица Динкова (в средата) подписа споразумение за реклама на България с Ерик Дресин, генерал секретар на Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти (ECTAA). Член на организацията са Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) с председател Димитрина Горанова (вдясно) и зам.-председател Даниела Стоева (вляво).
  Мирослав Иванов

Министерството на туризма води преговори с представители на Европейската комисия за изработването на компенсаторни мерки, с оглед на цялата критична външно-политическа ситуация. В момента Министерството на туризма, съвместно с българския туристически бранш, работят върху оформянето на тези мерки. „Антиковидният и след ковидният помощен пакет изпълниха своята роля, но Европа и Светът са изправени пред нови кризисни ситуации като военните конфликти в Украйна и ивицата Газа. България и Румъния се намират в непосредствена близост до войната в Украйна, именно за това и последствията, които българският туризъм изпитва, са по-тежки от останалата част на Европа“, заяви министърът на туризма Зарица Динкова. 

Министър Динкова подчерта, че Министерството вече постави въпроса пред представители на Европейската комисия за удължаване на пакета от 9% ДДС за туристическия бранш. Към момента обаче индикациите в тази посока са по-скоро негативни, тъй като браншът вече се е възползвал от тази мярка, а повторното ѝ реализиране е невъзможно. 

„Съответно ние ще се фокусираме в преговорите и разчитаме на партньорството ни с бизнеса в това отношение. Съвместно ще разработим нашето предложение за нов пакет от помощи за България и Румъния, така че туризмът у нас да бъде компенсиран, защото именно той в момента не е равнопоставен с туристическия бранш в Европа“, посочи още Зарица Динкова. 

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти АБТТА подчерта, че още в началото на миналата година бизнесът е повдигнал този въпрос, но едва сега са предприети конкретни стъпки за разрешаване на проблема. „Ние, не излезли още от ковид кризата, влязохме в още една криза, което обаче ни поставя в едно неконкурентноспособно положение спрямо европейските ни колеги. Когато няма бизнес и няма продажби, това дали ставката на ДДС е намалена или не, няма никакво значение, защото бизнесът не може да се възползва от нея“, заяви Даниела Стоева, заместник-председател на АБТТА и първи български представител в Изпълнителното бюро на Европейския комитет на туристическите агенции и асоциации (ЕКТАА). В допълнение, Даниела Стоева  благодари на Министерството на туризма, че е застанало зад бизнеса и е подпомогнало действието на мярката да се удължи с 6 месеца, като изрази надежда, че ще се  намери разбиране и начин тя да бъде удължена и до края на годината.