Новини Събития

Българска асоциация за туризъм ще си партнира с Международния съвет на музеите

   

Ивелин Кичуков

Българска асоциация за туризъм (БАТ) с председател Ивелин Кичуков и Българският национален комитет на Международния съвет на музеите /ИКОН/, представляван от Светла Димитрова (председател на Управителния съвет), подписаха меморандум за сътрудничество. Целта е опазване и популяризиране на българското природно и културно наследство и за утвърждаване ролята на България като туристическа дестинация.
 
Двете организации ще обменят информация и ще дават гласност на потребностите и идеите на българските музеи и бизнеса в туристическия сектор. Освен това ще се използва експертността на специалисти от българските музеи в организиране на рекламна дейност на туристическия бизнес.
 
Наскоро БАТ подписа споразумение за сътрудничество и с Асоциацията на българските градове и региони с председател Ергин Емин. Целта е стартирането на кръгли маси, на които да бъдат представители на местната власт, бизнеса и двете организации.

Ивелин Кичуков критикува Министерството на туризма, че липсва диалог с бизнеса. „След встъпване в длъжност на новия министър г-жа Зарица Динкова направихме връзка с началник кабинета й, за да поискаме среща за обсъждане на проблемите в туризма и да дадем наши предложения за тяхното решаване. До момента такава среща не е насрочена, а комуникацията се осъществява с писма и чрез медийни изяви и коментари, което не смятам, че е редно!“, посочи той. 

Кичуков предполага, че няма диалог с неговата асоциация, защото задават неудобни въпроси, повдигат болни теми и дават решения, които не се харесват на някого. Истината е, че ние съвсем официално отправяме нашите въпроси без да има значение кой е министър в момента, защото целта е една - възраждане на българския туризъм, подчерта той. 

Според него диалог трудно може да има, когато даден отрасъл не е приоритет на политическата сцена. Например, вижте бюджета и сами ще се уверите в това. Проверете европейските програми, по които има усвоени суми или по-точно по които е започната работа и отново ще се уверите в това. Министерството на туризма от деня на създаването си работи като администратор на концесии. Комуникация между него и останалите министерства липсва, а ние очакваме диалог с бизнеса, коментира още той. 

Димо Христов