Новини Събития

Българската асоциация за туризъм ще работи тясно с община Приморско

   
Българската асоциация за туризъм ще работи тясно с община Приморско

Българската асоциация за туризъм ще си сътрудничи с Община Приморско. Председателят на БАТ Ивелин Кичуков и кметът на общината Иван Гайков подписаха споразумение за партньорство. Целта е популяризиране на Приморско като туристическа дестинация. Същото се отнася и за опазването на българското природно и културно наследство. 
Двете институции ще обменят информация и ще дават гласност на потребностите и идеите на бизнеса в туристическия сектор. 
„Искаме да набележим конкретни мерки и идеи за по-добро развитие на туризма и опазването на природата“, коментира пред TravelNews Ивелин Кичуков. 

Той постоянно критикува Министерството на туризма, че липсва диалог с бизнеса. „След встъпване в длъжност на новия министър г-жа Зарица Динкова направихме връзка с началник кабинета й, за да поискаме среща за обсъждане на проблемите в туризма и да дадем наши предложения за тяхното решаване. До момента такава среща не е насрочена, а комуникацията се осъществява с писма и чрез медийни изяви и коментари, което не смятам, че е редно!“, посочи той. 

Кичуков предполага, че няма диалог с неговата асоциация, защото задават неудобни въпроси, повдигат болни теми и дават решения, които не се харесват на някого. Истината е, че ние съвсем официално отправяме нашите въпроси без да има значение кой е министър в момента, защото целта е една - възраждане на българския туризъм, подчерта той. 

Според него диалог трудно може да има, когато даден отрасъл не е приоритет на политическата сцена. Например, вижте бюджета и сами ще се уверите в това. Проверете европейските програми, по които има усвоени суми или по-точно по които е започната работа и отново ще се уверите в това. Министерството на туризма от деня на създаването си работи като администратор на концесии. Комуникация между него и останалите министерства липсва, а ние очакваме диалог с бизнеса, коментира още той. 

Мирослав Иванов